NIP

Forensische GGz Anno 2023

Lemion Online 17 februari 2023

 

 

|Vrijdag 17 februari 2023| Rode Hoed Amsterdam | Online |

De forensische psychiatrie en psychologie zijn voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt er steeds weer nieuwe informatie beschikbaar. Tegelijkertijd speelt de nauwe relatie met het zich eveneens ontwikkelende recht een belangrijke rol. Dit alles maakt de forensische GGz niet alleen boeiend en dynamisch, het heeft ook grote invloed op het denken en doen van de betrokken professionals. Het blijft wel altijd een uitdaging om te bepalen wat echt relevant is voor de dagelijkse praktijk.

www.lemion.nl/forensisch2023/