NIP

Home Vraag & Aanbod Expert assessmentpsycholoog

Expert assessmentpsycholoog

Politie Amsterdam, Apeldoorn 5 September 2023

Weet jij alles over assessments, selectietesten en -vragenlijsten die kunnen bijdragen aan het optimaliseren van de instroom en doorstroom van politiepersoneel? Team
Selectie zoekt een ervaren psycholoog met veel kennis op het gebied van personeelsselectie, voor een strategische adviesrol rond de selectieprocedures van de Politie. Je gaat een waardevolle bijdrage leveren aan het inrichten en verbeteren van selectieprocedures en aan de hiermee samenhangende beleidsvraagstukken. Deze interessante beleidsvraagstukken vertaal je naar het team van selectiepsychologen. Voor hen ben je vraagbaak en aanspreekpunt.

Wat ga je doen?

Vanuit je eigen ruime ervaring als assessmentpsycholoog hou je je in de volle breedte bezig met de actuele vakinhoudelijke en beleidsmatige vraagstukken rond het selecteren
van politiepersoneel. Je hebt een strategische adviesrol naar andere afdelingen en naar het lijnmanagement. Daarnaast hou je je bezig met research en development ten
aanzien van het inpassen of zelf ontwikkelen van nieuwe selectie-instrumenten. Je levert daarmee een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van het selectieproces van de politie.
Voor de selectiepsychologen en selectieadviseurs ben je aanspreekpunt bij bijzondere selectievraagstukken en ondersteun je in hun training en begeleiding. Zij kunnen bij jou
terecht met uiteenlopende vragen. Je past je wetenschappelijk kennis actief toe in je werk en weet die kennis ook over te dragen.

Verder denk je als lid van het managementteam Selectie mee over kwaliteit en dienstverlening en draag je bij aan het up-to-date houden van het selectie instrumentarium. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage in projecten rond innovatie, verbeteringen in de keten van werving en selectie en het ontwikkelen van beleid. Dat betekent ook dat je een relevant kennisnetwerk binnen en buiten de politie onderhoudt of opbouwt. Je hebt een verbindende rol tussen onderzoekers, universiteiten, beleidsmedewerkers, management en collega-psychologen.

Kortom: binnen deze veelzijdige functie ben jij de adviserende expert op het gebied van beleid en vernieuwingen rond personeelsselectie.

Waar ga je werken?

Je gaat werken bij Team Selectie van de Afdeling In-, Door- en Uitstroom van de Politie. Binnen Team Selectie word je één van de twee expert assessmentpsychologen. Verder
bestaat het team uit psychologen, adviseurs, fysiek motorische onderzoekers, wetenschappelijk onderzoekers en een Afdeling Planning en Ondersteuning. Dit team is
ondergebracht bij de Dienst HRM van het Politiedienstencentrum. Het Politiedienstencentrum ondersteunt het gehele politiekorps op het gebied van bedrijfsvoering.

Team Selectie werkt enerzijds hard aan het selecteren van de vele nieuwe aspiranten die naar de politieopleiding gaan en anderzijds aan de vele soorten selectietrajecten voor
doorstroom binnen de politie, bijvoorbeeld voor observatieteams, meldkamer en arrestatieteams. De selectielocaties zijn gevestigd in Apeldoorn en Amsterdam. Naast het
doen van onderzoek en overleg met collega’s op deze locaties, zal je regelmatig vanuit huis werken.

Wie ben jij?

Jij bent een ervaren psycholoog. Als specialist en vraagbaak heb je veel vakinhoudelijke kennis, waaronder goede kennis van selectie-instrumenten en -methodieken. Je bent op
de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen het vakgebied en je houdt van vernieuwingen. Ook beschik je over een uitstekende oordeelsvorming en ben je
oplossingsgericht. Je hebt een scherp analytisch vermogen dat je gebruikt voor het monitoren van kwaliteit. Met overtuigingskracht, je integere basishouding en je
communicatieve vaardigheden weet je het vertrouwen van collega’s en ‘klanten’ te winnen.

Kwaliteit is een begrip dat je niet alleen aanspreekt, maar je als leidraad hanteert voor jouw gehele (professionele) handelen. Jij weet goed invulling te geven aan de
verbindende rol die je hebt met interne en externe spelers in het veld. Ben jij de expert die ons team komt versterken?

Je beschikt over:

  • een wo-diploma psychologie;
  • minimaal 5 jaar werkervaring als psycholoog;
  • bij voorkeur lidmaatschap van het NIP.

Wat wij bieden

De standplaats is Amsterdam en Apeldoorn. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft in aanvang een tijdelijke functie voor twee jaar voor 36 uur per week. Na 2 jaar wordt
gekeken voor mogelijkheden tot continuering.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  •  een bruto maandsalaris van minimaal € 3.832,- en maximaal € 5.669,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  •  8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist C.

Interesse?

Bel of mail met Peter Dijkema, expert selectiepsycholoog (06 18 62 61 00, peter.dijkema@politieacademie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met Werving & Selectie op 088 – 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 2 november 2023 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is

  • Een betrouwbaarheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.