NIP

Home Studenten Vacatures Landelijke Excursie Commissie (NL/EN)

Vacature Landelijke Excursie Commissie (NL/ENG)

Wil jij een ultiem kijkje nemen in het werkveld? Wil jij jezelf verbreden en meer zicht krijgen in wat er mogelijk is met de studie psychologie? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

De Landelijke Excursie Commissie (LEC) is momenteel op zoek naar nieuwe commissieleden voor het academisch jaar 2022-2023. Ervaring is hierbij geen vereiste, enthousiasme wel! De LEC organiseert ieder jaar ongeveer 25 excursies voor psychologiestudenten in heel Nederland. Als commissielid leer je jouw toekomstig werkveld kennen, kan je kennis en inspiratie opdoen, kom je in contact met psychologen en psychologiestudenten en bouw je een relevant en breed netwerk op. 

De LEC bestaat uit de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester, pr-functionaris intern en pr-functionaris extern. Als voorzitter coördineer je de commissie en leid je de vergaderingen. Je bent daarnaast eindverantwoordelijke voor de commissie en heb je contact met het Landelijk Bestuur. De secretaris is verantwoordelijk voor het administratieve werk. Zo maakt de secretaris de notulen, zorgt voor het bijhouden van gezamenlijke documenten en beheert de mail. De penningmeester stelt de begroting op en verwerkt hierin alle gemaakte uitgaven. Daarnaast is de penningmeester ook verantwoordelijk voor de ticketverkoop van de excursies. De pr-functionaris intern is verantwoordelijk voor het beheren van social media en het ontwikkelen van het promotiemateriaal. De pr-functionaris extern onderhoudt contact met de Stedelijke Besturen door heel Nederland en is samen met de pr-functionaris intern verantwoordelijk voor de promotie van de excursies.   

Daarnaast zal je als Actief Lid bij SPS-NIP ook heel veel andere enthousiaste psychologiestudenten vanuit heel Nederland leren kennen op onder andere Actieve Ledendagen, borrels en diners! 

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Stuur je sollicitatiebrief en cv vóór 19 februari 2023 op naar Bodine de Voigt, commissiecoordinator@spsnip.nl. Voor meer informatie kun je mailen naar bovenstaand e-mailadres of bellen +31 6 26512379. 

_____________________________________________________________________________________

Do you want to take a look at the work field? Do you want to broaden yourself and gain more insight into what is possible with the study psychology? Then we are looking for you!

The National Excursion Committee (LEC) is currently looking for new committee members for the academic year 2022-2023. Experience is not required, but enthusiasm is! Every year, the LEC organizes approximately 25 excursions for psychology students throughout the Netherlands. As a committee member you get to know your future field of work, you can gain knowledge and inspiration, you come into contact with psychologists and psychology students and you build a relevant and broad network.

The LEC consists of the following positions: president, secretary, treasurer, internal promotion officer and internal promotion officer. As president you coordinate the committee and lead the meetings. You are also ultimately responsible for the committee and you have contact with the National Board. The secretary is responsible for the administrative work. For example, the secretary takes the minutes, takes care of keeping joint documents and manages the mail. The treasurer draws up the budget and incorporates all expenses incurred into it. In addition, the treasurer is also responsible for ticket sales for the excursions. The internal promotion officer is responsible for managing social media and developing promotional material. The external promotion officer maintains contact with the Regional Boards throughout the Netherlands and, together with the internal PR officer, is responsible for promoting the excursions.

In addition, as an Active Member at SPS-NIP you will also get to know many other enthusiastic psychology students from all over the Netherlands at Active Member Days, drinks and dinners!

Are you interested or do you want to know more? Send your letter of application and CV before the 19th of February 2023 to Bodine de Voigt, commissiecoordinator@spsnip.nl. For more information you can send an e-mail to the above e-mail address or call +31 6 26512379.

 

SPS-NIP is er voor álle psychologiestudenten. Wij willen dat iedereen zich welkom voelt bij ons, ongeacht gender, etniciteit, religie, geaardheid en gezondheid.