NIP

Home Studenten Student in Sectie Revalidatie (NL)

Student in Sectie Revalidatie (NL)

Sectie Revalidatie zoekt een nieuw student-lid! Iets voor jou?
Ben jij die psychologiestudent met interesse in het werkveld van de revalidatie? Durf je initiatief te nemen en mee te denken op niveau? Wil jij je medestudenten vertegenwoordigen tussen professionele revalidatie psychologen? Lees dan snel verder! 

Sectie Revalidatie
De Sectie Revalidatie wil de kwaliteit van de revalidatiepsychologie in Nederland faciliteren. Tevens wil zij de positie versterken van de psychologen werkzaam in de revalidatie in Nederland. De sectie Revalidatie is een sectie met een trouwe achterban en het algemeen bestuur bestaat uit psychologen die deels afkomstig zijn uit de klinische praktijk en deels uit de onderzoekswereld. De werkgroep onderzoek organiseert symposia met de doelstelling om onderzoeksbevindingen naar de praktijk te brengen. Daarnaast maakt een werkgroep, waar je als student in sectie in kunt participeren, een nieuwsbrief aan de hand van thema’s uit de actualiteit die max drie keer per jaar verschijnt. 
Momenteel is de sectie op zoek naar een student die het leuk vindt om actief mee te denken over hoe we als sectie revalidatiepsychologie een bijdrage kunnen leveren aan (medische) richtlijnen voor mensen met een lichamelijke aandoening. In samenwerking met de andere somatische secties, de sectie Neuropsychologie en de Sectie Psychologen in Algemene Ziekenhuizen (PAZ) onderzoeken we hoe we kunnen bijdragen om goede psychologische zorg in deze richtlijnen op te nemen. Als student kun je hier een actieve bijdrage aan leveren en wordt actieve samenwerking tussen de SiS-ers van de drie secties gestimuleerd.
Voor meer informatie over de sectie kan je kijken op: http://www.psynip.nl/sectoren-en-secties/sector-gezondheidszorg/revalidatie.html 

Student in Sectie
Als Student in Sectie (SiS’er) ben je de vertegenwoordiger van de psychologiestudenten in de sectie. Je woont de vergaderingen bij van jouw sectie. Deze vinden ongeveer 5 keer per jaar plaats, hoofdzakelijk online. Hiernaast is er nog een dag waarin fysiek wordt afgesproken, vaak gecombineerd met een leuke activiteit. Tijdens deze vergaderingen kom je op voor de belangen van de studenten en mag je meedenken over kwesties die spelen in het vakgebied. Ook koppel je belangrijke informatie terug naar het Landelijke Bestuur van SPS-NIP.
Hierbij valt te denken aan informatie over nieuwe opleidingsmogelijkheden, veranderingen in het werkveld, maar ook informatie over interessante congressen, lezingen of bedrijfsbezoeken.
Als webmaster word je verantwoordelijk voor de website van de sectie op de NIP-website. Je kunt meewerken aan het organiseren van activiteiten en eventueel ook zelf activiteiten organiseren. Verder zal je plaatsnemen binnen de redactie van de sectie om mee te werken aan de nieuwsbrief. Daarnaast zal je meewerken aan het project over richtlijnen samen met de studenten in de secties die hier ook bij betrokken zijn. Ten slotte ben je ook de ‘expert’ voor psychologiestudenten op het gebied van revalidatie en kunnen Stedelijk Besturen je benaderen als ze op zoek zijn naar een spreker in het vakgebied. 

Wij zoeken:
Een gemotiveerde psychologiestudent die: 

 • Met enthousiasme deze functie op pakt. 
 • Belangstelling heeft voor het specifieke gebied van de sectie (bij voorkeur wil je een master gaan doen in de richting van Klinische psychologie, Neuropsychologie, Medische psychologie of gezondheidszorgpsychologie en ben je geïnteresseerd in somatiek). 
 • Zich representatief kan opstellen, snel dingen oppikt, niet schroomt om initiatief te nemen en goed kan samenwerken. 
 • Bereid is zich verder te verdiepen in het werkveld. 

Daarnaast: 

 • Vind je het een leuke uitdaging om met een kleine groep betrokken professionals te werken. 
 • Ben je bereid gemiddeld 2 uur per week te besteden aan deze functie. 
 • Ben je voor minimaal één tot maximaal 3 jaar beschikbaar. 

Wij bieden:
Als Student in Sectie krijg je de mogelijkheid om: 

 • Bestuurservaring op te doen op beroepsniveau. 
 • Veel te leren over het werkveld, opleidingsmogelijkheden en andere werkgerelateerde zaken op het gebied van revalidatie. 
 • Kennis te maken met het werkveld van de psychologie in het algemeen. 
 • Op een informele wijze kennis te maken met psychologen uit de praktijk en zo een netwerk op te bouwen. 
 • Deel te nemen aan verschillende activiteiten van SPS-NIP waaronder de SiS-bijeenkomsten, waarbij je andere actieve studentleden ontmoet. 
 • Verschillende activiteiten te organiseren voor studenten, zoals lezingen en symposia. 

Heb je interesse? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar Marieke Jacobs, netwerkcoördinator: netwerkcoordinator@spsnip.nl of bel voor meer informatie 06-26512380. 

 

 

SPS-NIP is er voor álle psychologiestudenten. Wij willen dat iedereen zich welkom voelt bij ons, ongeacht gender, etniciteit, religie, geaardheid en gezondheid.