NIP

Home Stagebank Stageplaats Master GZP

Stageplaats Master GZP

Pro Persona (specialistische GGZ in de regio’s Arnhem, Ede, Nijmegen, Tiel en Wolfheze) werkt met meer dan 3.000 medewerkers en 500 vrijwilligers aan het verbeteren van kwaliteit van leven: we genezen mensen, helpen hen van hun klachten of geven ze weer grip op hun bestaan en ontwikkelen met hen een nieuw perspectief. Er zijn, onder voorbehoud, vier stageplekken in Nijmegen: kliniek, meerdaagse dagbehandeling, polikliniek unipolair en polikliniek bipolair.

Pro Persona (specialistische GGZ in de regio’s Arnhem, Ede, Nijmegen, Tiel en Wolfheze) werkt met meer dan 3.000 medewerkers en 500 vrijwilligers aan het verbeteren van kwaliteit van leven: we genezen mensen, helpen hen van hun klachten of geven ze weer grip op hun bestaan en ontwikkelen met hen een nieuw perspectief. De Pompestichting (forensische zorg) draagt daarnaast bij aan de veiligheid in de samenleving. Pro Persona biedt ook basis GGZ: laagdrempelig, direct en dichtbij.
Pro Persona wil een ‘High Performance Organisatie’ zijn. Daarbij staan voorop: een goede kwaliteit van management en medewerkers, een open en actiegerichte cultuur, lange termijngerichtheid en continue verbetering en vernieuwing.
Pro Persona is een erkend opleidingsinstituut voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten. Toegepast (wetenschappelijk) onderzoek speelt een belangrijke rol om behandelingen te evalueren en te verbeteren.

Zorgprogramma Depressieve en Bipolaire stoornissenDe Zorgprogramma’s (ZP) depressieve stoornissen en bipolaire stoornissen bestaan uit vier ambulante teams  in de locatie Arnhem, Nijmegen, Ede en Tiel waar specialistische ambulante GGZ-zorg volgens de behandelrichtlijn wordt aangeboden. Ook is een intensivering van behandeling mogelijk, bestaande uit meerdaagse dagbehandeling en opnamekliniek.

Veel van onze cliënten ervaren klachten ondanks eerdere behandeling in de basis GGZ en/of hebben last van comorbide stoornissen, zoals angststoornissen, autisme en/ of persoonlijkheidsstoornissen.

Ons zorgprogramma richt zich op volwassenen (18-60 jaar). Indien mogelijk worden partners en naasten betrokken bij de behandeling. Naast patiëntenzorg zijn diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek belangrijke onderdelen van de activiteiten binnen ons zorgprogramma’s.

De stagelocatie

Er zijn, onder voorbehoud, vier stageplekken in Nijmegen:

 • kliniek
 • meerdaagse dagbehandeling
 • polikliniek unipolair
 • polikliniek bipolair

Alle vier stageplekken bevinden zich aan de Nijmeegsebaan (gebouw Valkenberg) in Nijmegen. Beschikbaarheid op maandag en dinsdag is vereist. De overige dagen worden in overleg met de stagebegeleider vastgesteld en zijn afhankelijk van de stageplek. Op alle stage plekken wordt naast behandeling ook diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek bedreven.

De klinische behandeling van binnen het Expertisecentrum Depressie bestaat uit een cognitief gedragsmatige aanpak, aangevuld met complexe biologische behandelingen. Empowerment van cliënten en rehabilitatie vormen centrale onderdelen van het behandelprogramma.

De meerdaagse dagbehandeling bestaat uit een 3-daags programma gedurende 12 weken waarbij intensief gewerkt wordt aan het verbeteren van depressieve klachten door onder andere Cognitieve gedragstherapie, creatieve therapie, farmacotherapie en psychomotore therapie.

De polikliniek richt zich op de ambulante behandeling voor mensen met een stemmingsstoornis (depressieve stoornissen of bipolaire stoornis). Het doel van de behandeling is het verminderen van de klachten en het verbeteren van de stemming en daardoor het verbeteren van de leefsituatie. Er wordt onder andere gewerkt met Cognitieve gedragstherapie, Interpersoonlijke psychotherapie, schematherapie, psychomotore therapie, farmacotherapie en sociaal psychiatrische behandeling.

Functie en taken binnen de stage

Als stagiair(e) maak je deel uit van een multidisciplinair behandelteam, bestaande uit onder andere klinisch psychologen, psychiaters, GZ-psychologen, masterpsychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden, activiteitentherapeut, creatieve en psychomotore therapeuten.

Je draait mee met het programma van het behandelteam, bestaande uit onderdelen als intakes, behandelingen, behandeloverleg en psychodiagnostisch onderzoek. Je voert (onder supervisie) onderdelen uit van intakegesprekken en behandeling uit. Ook neem je deel aan teamvergaderingen en behandelplanbesprekingen. Je ontvangt werkbegeleiding van een GZ-psycholoog of een klinisch psycholoog. We hechten er veel waarde aan om stagiaires (met voldoende supervisie) snel zelfstandig delen van de behandeling of intakes uit te laten voren om zo veel praktische ervaring op te kunnen doen. Natuurlijk is er ook voldoende ruimte om mee te kijken. Binnen het Expertisecentrum Depressie worden ook second-opinions uitgevoerd, waar stagiaires ongeveer twee keer per maand actief aan mee werken.

Daarnaast draag je gemiddeld 4 uur per week bij aan lopend wetenschappelijk onderzoek. Binnen het wetenschappelijk onderzoek volg je een interne cursus “Scientist Practitioner Pro Persona” gericht op het doen van onderzoek in de klinische praktijk. De mogelijkheid is aanwezig om diagnostisch onderzoek uit te voeren in het kader van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD).

Voor studenten van de Master Gezondheidszorgpsychologie (GZP) van de Radboud Universiteit bestaan mogelijkheden om de stage te combineren met een scriptie.

Wij verwachten van je

 • Dat je in het bezit bent van een bachelor examen psycholo­gie of Geestelijke Gezondheidskunde en affiniteit hebt met cognitief gedragstherapeutische behandeling van stemmingsstoornissen en wetenschappelijk onderzoek.
 • Dat jij je leerbaar en proactief opstelt. Je maakt bestaande werkprocessen je gemakkelijk eigen. Je committeert je aan individuele afspraken. Je bent consciëntieus, nauwkeurig, leergierig en je werkt transparant.
 • Dat je in elk geval beschikbaar bent op maandagen en dinsdagen

Arbeidsvoorwaarden

 • Aanstelling is voor bepaalde tijd (7 maanden)*
 • Periode stage: 1 februari tot 1 september of van 1 augustus tot 1 maart
 • Het dienstverband is 28 uur gemid­deld per week (minimaal 18 uur klinische taken + minimaal 4 uur onderzoek)
 • Stagevergoeding volgens de cao-GGZ
 • Je krijgt wekelijks praktijkstagebegeleiding

*Conform de eisen van de Radboud Universiteit zal de stage na 5 maanden worden beoordeeld. Echter, de duur van de stage is 7 maanden. Studenten van andere universiteiten zijn ook welkom.

Informatie en sollicitatie

Voor verdere informatie over de stageplaats kun je contact opnemen met: dhr. Bob Baxendell, MSc, psycholoog en Junior Onderzoeker; emailadres: b.baxendell@propersona.nl

Ben je enthousiast geworden? Dan ontvangen we graag je sollicitatie (CV en motivatiebrief) op dit mailadres: stages@propersona.nl, ovv Zorgprogramma Depressie Nijmegen. De twee startmomenten zijn februari en september. Mail naar stages@propersona.nl voor meer informatie over de huidige stageprocedures.