NIP

Home Stagebank Stage Ouderenzorg – Laurens

Stage Ouderenzorg – Laurens

Thuiszorg

Laurens is een grote zorginstelling voor ouderen in de regio Rotterdam. Laurens kent de
domeinen Kortdurende Zorg (revalidatie), Wonen met Zorg (verpleeghuiszorg) en Thuiszorg.
Binnen Wonen met Zorg worden op twee momenten in het jaar (februari/maart en september)
meerdere stageplaatsen aangeboden. Binnen Wonen met Zorg wordt vooral ondersteuning
geboden aan mensen met dementie, psychiatrie, NAH of met somatische problematiek. Op
verschillende plaatsen zijn er ook dagbehandelingen, afdelingen voor crisisopnames en
observatie.

Het doel van de stage is om een psychologie-student op te leiden tot het niveau van een
beginnende psycholoog. Daartoe komt de stagiair in aanraking met alle facetten van het werk
van de psycholoog in het verpleeghuis: intake en diagnostiek, advisering van teams in de
omgang met cliënten (mediatieve therapie), individuele begeleiding/behandeling, het voorzitten
en leiden van verschillende overlegvormen, samenwerken met andere disciplines, beïnvloeding
van het woon-leefklimaat en waar mogelijk ook met beleidsontwikkeling.

In overleg bestaat de mogelijkheid om de BAPD of Verklaring Diagnostiek te behalen .

De stage wordt aangeboden voor 3-4 dagen per week gedurende minimaal 6 tot 9 maanden.
De begeleiding vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een masterpsycholoog, met mogelijk
ook supervisie van een GZ-psycholoog.
Bij wederzijdse tevredenheid bestaat de mogelijkheid dat de stage omgezet wordt naar een
dienstverband als psycholoog.

Voor contact: Danique Schop, masterpsycholoog, d.schop@laurens.nl