NIP

Home Stagebank Schrijver tentamentrainingen

Schrijver

Ben jij op zoek naar een studiegerelateerde bijbaan en schrijf je uitstekende samenvattingen? Wil je met jouw geschreven samenvattingen tot 300,- per samenvatting verdienen? Kom dan bij TentamenTrainingen.nl werken als schrijver van samenvattingen.

(non-Dutch applicants are most welcome. Please scroll down for English!)

Over TentamenTrainingen.nl

Wij zijn een initiatief van StudeerSnel.nl. Sinds 2014 bieden we tentamentrainingen aan studenten op negen universiteiten in Nederland. Onze missie is ‘Helping students achieve and exceed their goals’ en dit doen we door kwaliteit te garanderen in onze studieondersteuning. Onze studieondersteuning bestaat uit tentamentrainingen, scriptiebegeleiding, handleidingen, gratis masterclasses en gratis vragenuurtjes.

Voor welke universiteiten zoeken wij studenten voor Psychologie?

– Universiteit van Amsterdam
– Vrije Universiteit
– Erasmus Rotterdam
– Universiteit Leiden
– Universiteit Utrecht
–  Rijksuniversiteit Groningen
– Radboud Universiteit Nijmegen

Wat ga je doen?

Als schrijver ben je onderdeel van een team van schrijvers, docenten en trainingsmanagers voor een specifieke studie en produceer je nieuwe lesmaterialen voor onze trainingen, of verzorg je updates voor bestaand materiaal. Je kunt dit doen voor een vak dat je op dat moment zelf volgt. In dat geval ben je goed betaald bezig je eigen tentamen voor te bereiden, wat wil een student nog meer :-)! Een handleiding bij ons bestaat uit een samenvatting van de lesstof, aangevuld met oefenvragen.

De pluspunten:

 • Als schrijver verdien je een vergoeding tot €300,- per opgeleverde handleiding (samenvatting), waarbij de  uiteindelijke vergoeding hangt af van de dikte van de handleiding, de beoordeling door de studenten die ermee gewerkt hebben en zaken als de correctheid van spelling- en grammatica
 • Je hebt in sommige gevallen de mogelijkheid de bundel zowel in het Nederlands als Engels op te leveren (uiteraard bepaal je zelf of je hier zin in hebt!), in dat geval krijg je anderhalf keer betaald voor grotendeels hetzelfde werk!
 • Je hebt als onderdeel van ons team bij TentamenTrainingen.nl gratis toegang tot onze trainingen en van het lesmateriaal voor de vakken die we aanbieden.
 • Je krijgt gratis StudeerSnel premium tijdens het schrijven. Zo vlieg je niet alleen door je werkzaamheden, maar ook door de overige benefits door je studie!

The same info, but in English!

Are you looking for a study-related part-time job and do you write excellent summaries? Do you want to earn up to €300 per summary with your written summaries? Come work at TentamenTrainingen.nl as a writer of summaries!

Who are we? 

We are an initiative of StudeerSnel.nl and since 2014 we offer exam training courses to students in Amsterdam, Delft, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg and Utrecht. As a writer, you’ll be a part of a team of writers, teachers and a training manager for a specific study. You’ll produce or update teaching materials that we’ll use during our training courses. You can do this while still following the course at the University. This means that you’ll be doing well paid work, whilst preparing your exam. Isn’t that any students dream?!

For which universities are we looking for Psychology students?

– Universiteit van Amsterdam
– Vrije Universiteit
– Erasmus Rotterdam
– Universiteit Leiden
– Universiteit Utrecht
–  Rijksuniversiteit Groningen
– Radboud Universiteit Nijmegen

What will you be doing? 

As a writer you are part of a team of writers, teachers and training managers for a specific study and you write new teaching materials for our training courses or you provide updates for existing material. You can do this for a course that you are currently following yourself. In that case you are well paid to prepare your own exam, what more could a student want :-)! A summary with us consists of a summary of the course material, supplemented with practice questions.

The benefits: 

 • As a writer you earn a fee of up to € 300 per delivered training manual (summary), the final fee depends on the thickness of the manual, the assessment by the students who worked with it and matters such as the correctness of spelling and grammar;
 • In some cases you have the option to deliver the bundle in both Dutch and English (of course you decide whether you want to!), In which case you will be paid one and a half times for largely the same work!;
 • As part of our team at TentamenTrainingen.nl you have free access to our training courses and the teaching materials for the courses we offer;
 • You get free StuDocu premium while writing. This way you can write your summaries a lot faster, but also have some benefits for your other courses!

Requirements

 • Je volgt een studie aan één van de universiteiten waarvoor we momenteel trainingen aanbieden (zie www.TentamenTrainingen.nl);
 • Je hebt minimaal een 8 gehaald voor het vak (of de vakken) waarvoor je zou willen schrijven, of je hebt een hoog gemiddelde indien je gaat schrijven voor vakken die je nog niet hebt afgerond;
 • Je bent bereid mee te doen aan ons coachingsprogramma voor schrijvers, waarbij je met een coach aan de slag gaat om het beste lesmateriaal te maken;
 • De werkzaamheden vinden plaats vanuit huis. Uiteraard kan je er ook voor kiezen op de universiteit te werken!

Heb je vragen over deze functie, dan kan je deze stellen via nienkemangnus@tentamentrainingen.nl.

The same info, but in English!

 • You follow courses at one of the Universities for which we offer exam training courses (see www.TentamenTrainingen.nl);
 • You received at least an 8 for the course(s) you would like to write study materials for, or you have a high GPA in case you want to write for courses you haven’t taken yet; 
 • You’re willing to participate in our coaching programme, in which our coach will help you write the best material there is!
 • You’ll work from home, although you could also choose to work from your university. 

If you have any questions about this position, you can always contact nienkemangnus@tentamentrainingen.nl.