NIP

Home Stagebank Onderzoeksstage – Youth in Transition

Onderzoeksstage – Youth in Transition

Youth in transition: Addiction trajectories and profiles. A longitudinal  study in a population cohort and a youth addiction treatment cohort |  Brijder

Ben je als student op zoek naar een veelzijdige stageplek waarin je ervaring op kunt doen binnen de
verslavingszorg en veel contact hebt met jongeren? Dan is dit misschien wel de stageplek voor jou!
Het onderzoek Youth in Transition is in volle gang en wij zoeken regelmatig studenten die ons team
willen komen versterken.

Eind 2017 werd het onderzoek ‘Youth in Transition: Addiction trajectories and profiles’ gehonoreerd
door ZonMw. In deze studie onderzoekt het Parnassia Addiction Research Centre (PARC) in
samenwerking met een groot aantal verslavingszorginstellingen het lange termijn beloop – van de
adolescentie tot de jongvolwassenheid – van verslaving onder adolescenten in de bevolking en in een
landelijk representatief cohort van 420 jongeren die in behandeling komen in de verslavingszorg. Deze
jongeren worden vier jaar lang na de start van hun behandeling gevolgd. Op dit moment hebben alle
420 jongeren hun eerste afspraak gehad en is de baseline fase van het onderzoek dus afgerond. We
bevinden ons momenteel op circa. driekwart in de twee jaar follow-up fase en de vier jaar follow-up
fase is daarnaast in begin 2023 gestart. Bij de follow-up afspraken kijken we twee en vier jaar na de
start van het onderzoek opnieuw naar hoe het met de deelnemende jongeren gaat.
In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het beloop van verslaving, maar ook naar de
aanwezigheid van andere psychische stoornissen en naar het sociaal-maatschappelijk functioneren
van de jongeren. Daarbij wordt onderzocht welke kenmerken van de jongeren samenhangen met een
gunstig of juist ongunstig lange termijn beloop om op basis daarvan het beloop beter te kunnen
voorspellen. Ook wordt onderzocht welke soorten verslavingsbehandelingen bij welke deelgroepen
jongeren resulteren in gunstige lange termijn uitkomsten. Dit met als doel om in de toekomst
passende zorg op maat de kunnen bieden aan jongeren in de jeugdverslavingszorg.

Voor Youth in Transition zijn wij op zoek naar een enthousiaste student die in het kader van een
onderzoeksstage/masterproject wil meehelpen met de verzameling en verwerking van data van de
deelnemende jongeren uit verschillende verslavingszorginstellingen door heel Nederland.
De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit het afnemen van metingen bij jongeren, contact
houden met jongeren en het verwerken van de data. Studenten kunnen de verzamelde data
gebruiken voor het schrijven van een scriptie, waarbij begeleiding wordt vormgegeven door PARC in
samenwerking met de onderwijsinstelling. Daarnaast krijg je te maken met een tal aan leerzame taken
die onderdeel zijn van het uitvoeren van een longitudinaal onderzoek. Je zult deel uitmaken van een
hecht team onderzoekers, onderzoeksassistenten en studenten die hun uiterste best doen om het
onderzoek goed te laten verlopen.

Onderdeel zijn van Youth in Transition vraagt om een flexibele en actieve houding. We zoeken een
goed georganiseerde en betrouwbare student die voor minimaal een periode van 6 maanden voor 24
uur per week beschikbaar is. Daarnaast is het belangrijk dat de student discreet en accuraat is en
beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Omdat het onderzoek op verschillende locaties
zal plaatsvinden, heeft de student een ov-studentenkaart nodig.

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Ilse Haarman (i.haarman@brijder.nl) en Khedy Gorissen
(k.gorissen@brijder.nl).

Voor meer informatie kun je ook altijd onze website www.youthintransition.nl bezoeken.