NIP

Onderzoeksstage orthopedagogiek

Onderzoeksstage bij de afdeling orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam voor onderzoek naar de trauma-interventie “Slapende Honden”.

“Slapende Honden” is een voorbereidende interventie om bij kinderen en jongeren barrières weg te nemen voor de behandeling van hun trauma’s. Samen met de praktijkorganisatie achter deze interventie doet de afdeling orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de effecten van deze  interventie. Heb je interesse in het doen van toepassingsgericht onderzoek op een universiteit, in samenwerking met de praktijk? Dan is deze stage een mogelijkheid om dat te doen! Rondom de interventie “Slapende Honden” is er een consortium van vijf praktijkinstellingen, samen met de Universiteit van Amsterdam. Voor dit consortium zoeken we een student, die het onderzoek naar de effectiviteit van “Slapende Honden” ondersteunt. Je kunt ook ingeschakeld worden bij taken m.b.t. beleid en implementatie. Je werkplek is bij de Universiteit van Amsterdam, afdeling orthopedagogiek. Een prachtige stageplek over de wisselwerking tussen onderzoek en praktijk!

Opzet van de stage:

  • Type: wetenschappelijke onderzoeksstage
  • Werkzaamheden: literatuuronderzoek, dataverzameling, dossieronderzoek, dataverwerking, data-analyse, verslaglegging, presentatie
  • Start: in overleg, kan per direct
  • Duur en intensiteit: in overleg, bij voorkeur 2-3 dagen per week, gedurende 6-9 maanden; kortere (bijv. extra) stages zijn ook bespreekbaar
  • Vergoeding: n.v.t.

Gevraagd:

  • Affiniteit met toegepast onderzoek in een klinische setting
  • Zorgvuldig en zelfstandig kunnen werken
  • Nieuwsgierige houding en analytisch vermogen
  • Goed kunnen samenwerken in een team

Solliciteren: