NIP

Home Stagebank Onderzoeksstage – Erasmus MC

Erasmus MC: samen werken aan een titanenklus - Bullhorn NL

Stagiairs gezocht voor De Beloning-Studie (Erasmus MC)

Studenten gezocht: Hele jaar

Achtergrond: Schizofrenie en bipolaire stoornis zijn aandoeningen die gedeeltelijk overlappen. Ze delen klinische kenmerken, zoals psychose, en er is een genetische correlatie van ongeveer 70%. Beide aandoeningen worden gekenmerkt door een veranderde verwerking van beloning, hetgeen wijst op afwijkingen in de neurale mechanismes die ten grondslag liggen aan het verwerken van beloning. Echter, op dit moment weten we nog onvoldoende over het beloningssysteem bij volwassenen met bipolaire stoornis en psychotische stoornissen. Een beter begrip van het beloningsysteem – en activiteit in het brein tijdens beloning – draagt bij aan een beter begrip van de aandoeningen. Dit kan op de lange termijn mogelijk leiden tot betere behandeling. In de Beloning-Studie onderzoeken we het beloningsysteem in een grote groep patiënten met bipolaire stoornis of een psychotische stoornis, hun
familieleden en controles. We onderzoeken of het beloningsysteem verschilt tussen patiënten, hun familieleden en controles, door het uitvoeren van twee studies: 1. Een online studie waarin ongeveer 3000 mensen 3 online cognitieve taken uitvoeren en vragenlijsten invullen en 2. Een fMRI studie, waarin 300 mensen worden uitgenodigd voor een bezoek aan het Erasmus MC voor een MRI scan, het uitvoeren van 3 online cognitieve taken, een klinisch interview en het invullen van een aantal vragenlijsten over ziektekenmerken en medicatiegebruik.

Wij zijn op zoek naar studenten die bij ons stage willen lopen. Er is een mogelijkheid om je scriptie te
schrijven op data van deze studie.

Hoe een stage bij ons eruit ziet:

 • Je draait mee in een studententeam dat wordt gecoördineerd door onze onderzoeksassistenten
 • Je werkt mee aan de logistiek van de studie: je belt deelnemers, verstuurt brieven en zorgt
  ervoor dat de planning van de studie goed verloopt
 • Je doet inclusies en neemt daarbij onder andere een klinisch interview af (bijvoorbeeld de MINI
  of de CASH)

Wij zijn op zoek naar:

 • (Research) Masterstudenten in de Psychologie, Geneeskunde, Neurowetenschappen of
  Biomedische wetenschappen
 • Studenten die ten minste 4 dagen per week voor een periode van 6 maanden stage kunnen
  lopen (min. 800 uur). Hiervan heb je gemiddeld 8 uur per week de tijd om aan je scriptie te
  werken
 • Studenten die de Nederlandse taal goed beheersen, dit i.v.m. het afnemen van het klinische
  interview
 • Studenten die in het bezit zijn van een studenten OV

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar Marisha Meijer (m.n.meijer@erasmusmc.nl) en Anne
Snijders (a.snijders@erasmusmc.nl), en stuur je CV en een motivatiebrief mee. We nodigen je graag uit
voor een gesprek.