NIP

Home Stagebank Onderzoeksstage – Antes

Onderzoeksstage – Antes

Antes - Zorgzaam010

Enthousiaste stagiaire gezocht voor onderzoek verslaving en virtual reality

Bedrijf; Antes, expertiseteam persoonlijkheidsproblematiek

Functie: Onderzoeksstagiare WO – start januari 2024 (eerder ook mogelijk)

Standplaats / adres; Carnissesingel, Rotterdam

Gewenste opleiding: WO master klinische psychologie

Antes is onderdeel van Parnassia Groep, een werkgever in de geestelijke gezondheidszorg die streeft naar een inclusieve cultuur met gelijke kansen voor iedereen. We maken geen onderscheid op gebied van geslacht, geloof, sociale achtergrond, geaardheid of etniciteit. Wij vinden het belangrijk om van en mét elkaar te leren, dat iedereen zichzelf kan zijn en een ieder zich gewaardeerd voelt. Alleen in een werkomgeving waarin we openstaan voor verschillen, halen we het beste uit onszelf, kunnen we creatieve en innovatieve oplossingen bieden voor onze patiënten en succesvol zijn.

Divisie ambulant; expertiseteams
De divisie ambulant werkt met wijkgerichte GGZ teams en expertiseteams. Antes biedt behandeling aan mensen met ernstige psychiatrische problemen, soms in combinatie met verslavingsproblematiek. Deze mensen herstellen het best als zij hun kracht hervinden in hun eigen omgeving en binnen hun eigen netwerk. Daarom organiseren wij onze zorg en behandeling vanuit de wijk. Onze expertiseteams dragen bij aan de behandeling in de wijkgerichte GGZ teams door mee te behandelen, kennis te delen en specifieke behandelingen en diagnostiek aan te bieden.

Vanaf april 2023 zijn wij gestart met een onderzoek op het gebied van verslaving en virtual
reality. In dit onderzoek kijken wij of virtual reality therapie craving (ook wel trek genoemd) naar alcohol kan verminderen. Dit zou cliënten kunnen helpen in het voorkomen van terugval in gebruik. Onderzoeken naar virtual reality therapie hebben positieve effecten laten zien bij enkele andere stoornissen. Er wordt gedacht dat virtual reality ook een positief effect kan veroorzaken in de behandeling van verslaving en meer specifiek nog ten aanzien van craving. Om dit te testen willen we graag onderzoek doen naar de behandelresultaten van virtual reality therapie.

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar een enthousiaste masterstudent.

Dit ga je o.a. doen:

  • Ondersteunen bij het uitvoeren van het onderzoek (o.a. patiëntenwerving, vragenlijsten en interviews afnemen en het doen van een literatuurstudie)
  • Bijwonen van therapiesessies
  • Ondersteunen van behandelaren die deelnemen aan het onderzoek
  • Dataverzameling, -invoer en eventuele data-analyse
  • Het schrijven van een masterthesis behoort tot de mogelijkheden

Gevraagd:

  • WO klinische psychologie (master fase)
  • Frequentie: 3 dagen / 24 uur (ma, wo, do)
  • Duur: 6 maanden
  • Enthousiasme en inzet
  • Affiniteit met de doelgroep

Interesse?
Ben jij student Psychologie wetenschappelijk onderwijs en heb je interesse in eenonderzoeksstage bij Antes in Rotterdam? Solliciteer dan via Onderzoeksstagiaire Psychologie, regio Rijnmond – Parnassia Groep (werkenbijparnassiagroep.nl)

Je kunt op deze vacature reageren tot 30 november a.s. Vermeld bij je sollicitatie dat je graag in aanmerking wil komen voor de onderzoeksstage Verslaving en virtual reality.

Arbeidsvoorwaarden
Tijdens je stage wordt je begeleid door gediplomeerde werkbegeleiders met dezelfde (beroeps)achtergrond. Er is regelmatig een afspraak en zij houden rekening met je stageopdrachten, je competenties en je leerpunten. Je krijgt bij een stage die langer duurt dan vier aaneengesloten weken met een minimum van 144 uur een stagevergoeding
volgens de CAO. Je mag gebruik maken van de verschillende faciliteiten van Parnassia Groep. Zo kun je deelnemen aan lezingen over het vak en gebruikmaken van onze bibliotheek met veel vakliteratuur.

Parnassia Groep Academie
Parnassia Groep Academie is het opleidings-, onderzoeks- en kennisinstituut van Parnassia Groep. Het Stagebureau van Parnassia Groep Academie verzorgt de werving, selectie en plaatsing van studenten. Heb je nog vragen of wil je meer informatie over andere stagemogelijkheden, neem dan contact op met het secretariaat van het Stagebureau via 088 – 357 03 37 of kijk op https://www.parnassiagroep-academie.nl/stages