NIP

Home Stagebank Onderzoek Beyond Addiction

Onderzoek Beyond Addiction

Ben jij HBO of WO student en op zoek naar een stageplek voor je externe scriptie of stageplek waarin je ervaring op kan doen binnen de verslavingszorg? Dan is dit de juiste plek voor jou! Wij zoeken per direct een enthousiaste student, die ons team en
onderzoek wil komen versterken.

Het onderzoek Beyond addiction: a randomized controlled trial on the effectiveness of group schema therapy in patients with dual diagnosis gaat over de effecten van groepsschematherapie bij verslaving. De onderzoekspopulatie bestaat uit 80 Dubbele Diagnose patiënten tussen de 18 en 65 jaar.

Beknopte omschrijving van het onderzoek

In het ambulante team van Brijder is een RCT opgezet om de effectiviteit te onderzoeken van Groepsschematherapie. Hierin wordt, in tegenstelling tot veel andere verslavingsbehandelingen, gericht op meer onderliggende emotieregulatieproblematiek en mogelijk traumatiserende jeugdervaringen. Binnen een stageperiode kan een deelonderzoek worden opgepakt naar een nader te bepalen onderzoeksvraag.

Achtergrond van het onderzoek

De aanwezigheid van middelenproblematiek in combinatie met andere psychiatrische problemen is gerelateerd aan negatieve behandeluitkomsten. Onderzoek laat zien dat een geïntegreerde behandeling voor deze populatie de voorkeur verdient. Tot zo ver heeft onderzoek zich alleen gericht op geïntegreerde behandelprogramma’s, die zich richten op manifeste symptomen en niet
de op mogelijke psychologische oorsprong, zoals jeugdtrauma, opvoedstijl en problemen in emotieregulatie.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van de effectiviteit van Groepsschematherapie (G-ST) en Cognitieve Gedragstherapie in een Groep met Motiverende Gespreksvoering (G-CGT+MG) in ambulante Dubbele Diagnose patiënten. Daarnaast zal het effect van ernst van jeugdtrauma, opvoedstijl en mate van veiligheid van hechting op de effectiviteit van G-ST onderzocht worden.
Ten slotte zal er worden gekeken of de veiligheid van hechting verbetert gedurende de therapie.

Onderzoeksopzet

We zullen een Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek uitvoeren, een voormetingtussenmeting-nameting-3-maanden-12-maanden-follow-up-design, met twee behandelcondities: de experimentele conditie (G-ST) en de controle conditie (G-CBT+MI).

Interventie

Patiënten in de experimentele conditie ontvangen 30 wekelijkse G-ST sessies (van 2 uur), plus 3 voorbereidende gesprekken. Patiënten in de controle conditie starten ook met 3 individuele gesprekken, gevolgd door 30 wekelijkse sessies (van 2 uur) G-CBT+MI. Daarnaast kunnen patiënten indien nodig 5 individuele sessies plannen bij de groepsbehandelaar.

Stagewerkzaamheden

Je stagewerkzaamheden bestaan (na een nader te bepalen inwerkperiode) uit:
– Het doen van intakes
– Het uitvoeren van (deel)behandelingen cognitieve gedragstherapie gericht op de verslaving of comorbide problematiek zoals angstklachten of depressie.
– (Voorbereidende) literatuurstudie.
– Dataverzameling, dataverwerking en data-analyse
– Rapportage onderzoeksresultaten

Je gaat meekijken met diagnostiek en behandeling en zo ga je steeds meer zelfstandig doen.
Je werkt vanuit locatie Zoutkeetsingel 40 in Den Haag.

Welke eigenschappen moet je bezitten?

– Het lijkt je leuk om onderzoek in de praktijk te doen
– Een pro-actieve instelling
– Je staat stevig in je schoenen
– Je volgt een WO of HBO studie, bijvoorbeeld je Master Klinisch Psychologie of Neuro Psychologie. Een HBO studie Toegepaste Psychologie of Social Work kan ook.
– Je bent het liefst per direct beschikbaar, maar uiterlijk per september 2021.

Ben je geïnteresseerd?

Solliciteer dan snel hier.
Vermeld in je motivatie graag dat je specifiek reageert op een stage bij onderzoek Brijder.

Parnassia Groep Academie

Parnassia Groep Academie is het opleidings-, onderzoeks- en kennisinstituut van de Parnassia Groep. Het stagebureau van Parnassia Groep Academie verzorgt de werving, selectie en plaatsing van studenten. Heb je nog vragen of wil je meer informatie over andere
stagemogelijkheden, neem dan contact op met het secretariaat van het Stagebureau via 088– 35 70337 of kijk op https://www.parnassiagroep-academie.nl/stages