NIP

Home Stagebank Klinische stage – KJTC

Klinische stage – KJTC

Vanaf 1 september 2022 zijn er bij het KJTC vier klinische stageplaatsen beschikbaar voor masterstudenten psychologie en/of (forensische) orthopedagogiek.

Informatie Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC)

Het KJTC is een hooggespecialiseerd behandelcentrum voor jeugdigen tot 23 jaar én hun ouders, die last hebben van een traumatische ervaring. Soms gaat het om een eenmalig trauma na het meemaken van een schokkende ervaring, maar het KJTC is vooral gespecialiseerd in behandeling na het meemaken van een vorm van meestal chronische kindermishandeling (zoals emotionele verwaarlozing, seksueel misbruik en huiselijk geweld). Het KJTC biedt zowel individuele behandeling als groepsbehandeling en gezinstherapie. Ouders van kinderen die individuele therapie krijgen, krijgen in elk geval individuele ouderbegeleiding.

Duur

Het KJTC biedt in totaal vier klinische stageplaatsen aan op de locaties Haarlem en Heemskerk. Hierbij kan de keuze worden gemaakt tussen een klinische stage (9 maanden, 24 uur per week) of een stage waarbij de klinische praktijk wordt gecombineerd met onderzoek (10 maanden, 24 uur per week (waarvan 4-8 uur aan onderzoek wordt besteed).

Aanvang

1 september 2022

Taken en verantwoordelijkheden

Na een inwerkperiode kan de stagiair afhankelijk van zijn/haar leerproces en onder supervisie met groeiende mate van zelfstandigheid psychologische werkzaamheden uitvoeren op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling.

Supervisor

Ervaren psycholoog

BAPD / NVO-diagnostiekaantekening

De stagiair heeft tijdens zijn/haar stageperiode gelegenheid om gegevens te verzamelen voor de drie casusverslagen.

Solliciteren

Solliciteren voor klinische stageplaatsen is mogelijk vanaf begin februari 2021 via de vacaturesite van Kenter Jeugdhulp (www.werkenbijkenter.nl/vacatures). Solliciteren per mail is niet mogelijk

Contact

Voor verdere informatie en vragen kan contact opgenomen worden met Manon Groot (orthopedagoog/stagecoördinator) via 088-2434044 of manongroot@kenterjeugdhulp.nl.