NIP

Home Stagebank Klinische stage – GGZ Rivierduinen

Klinische stage – GGZ Rivierduinen

Ben jij een klinische masterstudent en wil jij praktijkervaring opdoen? Rivierduinen biedt jou de mogelijkheid om kennis te maken met  de uitvoering van cognitief gedragstherapeutische behandeling en uitgebreide diagnostische onderzoeken. Je mag meelopen met een GZ-psycholoog en meekijken met de behandelingen.

Stageplek GGZ Rivierduinen locatie Gouda beschikbaar augustus
Ieder jaar start één stageplek in maart en één in september voor Masterstudenten Klinische Psychologie Volwassenen voor 4 dagen (32 uur) per week gedurende 6 maanden. Voor deze stageplek op onze locatie in Gouda kun je solliciteren bij stagebegeleider GZ-psycholoog A. van Tilborg: a.tilborg@rivierduinen.nl.

Doelgroep
Cliënten behoren tot de zorgprogramma’s Stemming-, Angst- en Somatoforme stoornissen & Persoonlijkheidsproblematiek (SAS-P) binnen de Generalistische Basis-GGZ en Specialistische GGZ.

Setting
Polikliniek en Acute Dagbehandeling, locatie op 5 minuten loopafstand van station Gouda Centraal

Leeftijd van de cliënten
Tussen de 18 en 65 jaar

Het stagepakket:

  • 32 uur per week aan mogelijkheden om kennis te maken met en uitvoering van cognitief gedragstherapeutische behandelingen en uitgebreide diagnostische onderzoeken (inclusief 14 vakantiedagen)
  • Multidisciplinaire teamvergaderingen met psychiaters, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychotherapeuten, klinisch en GZ-psychologen
  • Kennismaking met de verschillende therapievormen, zoals cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie, constructionele therapie, psychiatrisch management, EMDR etc.
  • In iedere stage wordt er naar toe gewerkt dat de stagiaire zelfstandig intakes en CGT-behandelingen gedeeltelijk gaat uitvoeren onder supervisie van een GZ-psycholoog. Dit houdt in dat de stagiaire wekelijks bij verschillende intakes meekijkt en ook zelf intakes doet onder begeleiding van GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut.
  • Meekijken met behandelingen hoort bij de stage. Vervolgens deelbehandelingen doen en uiteindelijk ook een of meer behandelingen zelfstandig uitvoeren in de Generalistische Basis-GGZ en Specialistische GGZ onder begeleiding van stagebegeleider/GZ-psycholoog.
  • Tevens neemt stagiaire elke week deel aan de groepsbehandeling als groepstherapeut samen met een GZ-psycholoog in de wekelijkse poliklinische groep voor patiënten met depressieve stoornissen (Intensieve Depressie Behandeling) in de Specialistische GGZ.
  • Naast wekelijkse werkbegeleiding en supervisie Behandeling van stagebegeleider/GZ-psycholoog krijg je ook wekelijks supervisie Intake van een collega-GZ-psycholoog. Daarnaast zullen meerdere collega’s (drie teams van 15 behandelaars, totaal 45 collega’s) jou van kennis & feedback voorzien indien je hierom vraagt.
  • Als stagiaire het interessant vindt, is het mogelijk om een dag mee te lopen met onder andere de crisisdienst, de kliniek (opnameafdelingen) en FACT-team.
  • BAPD behalen is niet mogelijk, wel de mogelijkheid tot behalen van LOGO-verklaring (VLOGO SPON Nijmegen) middels meekijken, zelf uitvoeren en rapportages schrijven over uitgebreide psychodiagnostische onderzoeken onder supervisie van GZ-psycholoog of klinisch psycholoog.
  • Stagevergoeding (+/- €275,- per maand) + reiskostenvergoeding (indien student geen OV-studentenkaart heeft.)