NIP

Home Stagebank Integrale specialistische hulpverlening – Youz

Integrale specialistische hulpverlening – Youz

In 2018 zijn in de regio Haaglanden integrale teams opgericht vanuit het samenwerkingsverband van Youz, Jeugdformaat en Ipse de Bruggen. Twee ‘Beter Thuis’ teams richten zich specifiek op de zorg voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Het andere team is het ‘0-6 team in de wijk’ en richt zich op de zorg voor jonge kinderen en hun gezinnen. Voor het onderzoek zijn wij op zoek naar een enthousiaste student die in het kader van een onderzoeksstage ondersteunt bij de dataverzameling ten behoeve van de doelgroep beschrijving en zorgevaluatie van integrale specialistische hulpverlening.

Wie zijn we?

Integraal werken is een wereldwijde trend en een nieuwe manier van werken. Integraal werken moet een eind maken aan de zogenaamde ‘gestapelde zorg’, waarbij zorg wordt geboden die alleen gericht is op het eigen domein, met onvoldoende onderlinge afstemming tussen betrokken zorgverleners. Integrale zorg is passende, samenhangende hulp voor kinderen en hun gezinnen met meervoudige problemen op verschillende domeinen. Het doel is herstel van het gewone leven door middel van een integraal aanbod van sociaal-maatschappelijke, psychologische, psychiatrische interventies en opvoedondersteuning. In 2018 zijn in de regio Haaglanden integrale teams opgericht vanuit het samenwerkingsverband van Youz, Jeugdformaat en Ipse de Bruggen. Twee ‘Beter Thuis’ teams richten zich specifiek op de zorg voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Het andere team is het ‘0-6 team in de wijk’ en richt zich op de zorg voor jonge kinderen en hun gezinnen.

Functie omschrijving

Voor het onderzoek zijn wij op zoek naar een enthousiaste student die in het kader van een onderzoeksstage ondersteunt bij de dataverzameling ten behoeve van de doelgroep beschrijving en zorgevaluatie van integrale specialistische hulpverlening. De werkzaamheden bestaan onder andere uit dossieranalyses, coördineren van het afnemen van vragenlijsten door jongeren, ouders en hulpverleners, verslaglegging van de resultaten van de gebruikte vragenlijsten en het verwerken van de data. De vragenlijsten worden afgenomen bij het begin en eind van de integrale hulpverlening. Daarnaast bestaan mogelijkheden voor deelname aan focusgroepen en het verwerken van de kwalitatieve data. Studenten kunnen de anonieme verzamelde data gebruiken voor het schrijven van hun scriptie.

Wat bieden we?

Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit Youz locatie Zoetermeer. Begeleiding van deze stage wordt geboden door D. Willems, Msc. in samenwerking met dr. I. Simons. De begeleiding wordt vormgegeven in samenwerking met de Universiteit.

Functie eisen

Wij zijn op zoek naar een student die betrouwbaar en zorgvuldig is en goede sociale vaardigheden heeft. Kennis van de doelgroep is een pré.

Aanvullende informatie

Dit project wordt uitgevoerd in 2021, aanvang in overleg en uiterlijk in september.

Geïnteresseerd? Wij zijn op zoek naar een enthousiaste student die ons onderzoeksteam komt versterken! Ben jij deze enthousiaste student? Solliciteer dan direct via de volgende link: https://www.parnassiagroep-academie.nl/stages/vacature/-/vid-98824-stagiaire-overigestageplaatsen. Vermeld in je motivatie graag dat je specifiek reageert op een stage bij onderzoek Youz Haaglanden

Parnassia Groep Academie Parnassia Groep Academie is het opleidings-, onderzoeks- en kennisinstituut van de Parnassia Groep. Het stagebureau van de Parnassia Groep Academie verzorgt de werving, selectie en plaatsing van studenten. Heb je nog vragen of wil je meer informatie over andere stagemogelijkheden, neem dan contact op met het secretariaat van het Stagebureau via 088 – 35 70337 of kijk op https://www.parnassiagroep-academie.nl/stages We zien je sollicitatie graag tegemoet!