NIP

Home Blog: veerkracht op de arbeidsmarkt

Geschreven op: Auteur: Angela Koolmees

Veerkracht op de arbeidsmarkt

Als A&O-psycholoog heb ik dagelijks te maken met het thema veerkracht op de arbeidsmarkt. De impact van een voortdurend veranderende werkomgeving op medewerkers is enorm, met alle uitdagingen en kansen die dat met zich meebrengt. In dit artikel deel ik graag mijn ervaringen, met daarin ook wat A&O-psychologen kunnen betekenen in het bevorderen van veerkracht in individuen en in organisaties.

Een veranderende realiteit

De arbeidsmarkt in Nederland is op dit moment gunstig voor medewerkers. Er zijn volop kansen en mogelijkheden. Dit betekent niet dat het alleen maar gemakkelijk is of vanzelf gaat. Er zijn ook de nodige uitdagingen, die vragen om een hoge mate van veerkracht.

De arbeidsmarkt lijkt wel dynamischer dan ooit. Technologische ontwikkelingen zoals AI gaan razendsnel en de globalisering brengt nieuwe concurrentie met zich mee en flexibiliteit is een vereiste om hierin te kunnen overleven.

Deze veranderingen vragen veel aanpassingsvermogen van werknemers. Ze kunnen leiden tot stress, onzekerheid en zelfs burn-outklachten. In deze dynamische en veeleisende wereld van vandaag is veerkracht op de arbeidsmarkt belangrijker dan ooit tevoren.

Wat is veerkracht?

Veerkracht is het vermogen om met tegenslag en stress om te gaan en je aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het is de capaciteit om te herstellen van moeilijke ervaringen en sterker verder te gaan.

Vanuit psychologisch perspectief is veerkracht geen aangeboren eigenschap, maar een vaardigheid die je kunt ontwikkelen.  En dat is goed nieuws, want dat betekent dat het te leren is. Elementen die veerkracht verhogen zijn een growth mindset, ofwel denken in groei en oplossingen, en effectieve coping in het omgaan met stressvolle ervaringen.

Daarnaast zijn een goede emotieregulatie en sociale steun belangrijk in het ontwikkelen van voldoende veerkracht. Wat verder een rol speelt, is hoe je met problemen omgaat en of je voldoende vertrouwen erin hebt dat je problemen aankunt.

Cruciaal

In mijn praktijk zie ik dat veerkracht een cruciale factor is voor werknemers om succesvol te zijn in deze veranderende omgeving. Met succesvol bedoel ik niet alleen in het werk, maar in het hele leven. Met een goede balans tussen werk en privé. Veerkrachtige werknemers kunnen omgaan met stress, tegenslag en verandering, en zij pakken nieuwe uitdagingen met optimisme en zelfvertrouwen aan.

Waarom is veerkracht zo belangrijk?

Veerkracht is om verschillende redenen belangrijk.

Allereerst helpt het om beter om te gaan met verandering. De arbeidsmarkt verandert voortdurend door technologische ontwikkelingen, globalisering en economische schommelingen. Met veerkracht kun je beter aansluiten bij deze veranderingen. Ook helpt het bij het vergroten van stressbestendigheid.

Volgens meerdere onderzoeken ervaren werknemers in toenemende mate stress. Deadlines, hoge werkdruk en prestatiedruk kunnen leiden tot burn-out en andere gezondheidsproblemen. Veerkrachtige werknemers kunnen met stress omgaan op een gezonde manier en blijven presteren.

Dat geldt ook in situaties van tegenslag. Tegenslag hoort erbij, bijvoorbeeld een mislukt project, een slechte beoordeling of ontslag. Veerkrachtige werknemers kunnen met hiermee omgaan, zij leren van hun fouten en komen sterker terug.

Veerkracht maakt ook productiever, omdat veerkrachtige werknemers creatiever en gemotiveerder zijn. Dit heeft eveneens invloed op ziekmeldingen.

Veerkracht zorgt er ten slotte voor dat werknemers beter in staat zijn met uitdagingen om te gaan. Daardoor halen zij meer voldoening uit hun werk.

De rol van A&O-psychologen

A&O-psychologen spelen een essentiële rol in het bevorderen en behouden van veerkracht op de arbeidsmarkt. Wij kunnen medewerkers enerzijds gidsen in veerkracht en anderzijds coachen om hun veerkracht meer te ontwikkelen.

Vanuit dat perspectief vervullen we een dubbelrol. Als gids kunnen we medewerkers ondersteunen met inzichten en kennis over veerkracht, stressmanagement en copingstrategieën. Als coach begeleiden we hen bij het ontwikkelen van de vaardigheden en de mindset die nodig zijn om (meer) veerkrachtig te zijn.

Individuen en teams

Een andere dubbelrol is het werken met zowel individuen als teams, om zo in alle lagen van de organisatie veerkracht te bevorderen. De context waarin je werkt, is immers voor een groot deel bepalend. Door individuele coaching en begeleiding in te zetten en daarnaast ook workshops, trainingen en teambuildingprogramma’s, kunnen A&O-psychologen bijdragen aan het versterken en ontwikkelen van veerkracht binnen organisaties.

Wat werkt?

Wat kun je als A&O-psycholoog concreet inzetten om veerkracht te bevorderen?

Allereerst werken aan zelfbewustzijn, zodat medewerkers beter weten wat hun krachten, drijfveren en waarden zijn. Vanuit deze zelfkennis kunnen ze passende keuzes maken.

Het werken aan effectieve copingstrategieën helpt bij de omgang met stress. Hierbij kun je denken aan stressmanagement en grenzen aangeven.

Eerder noemde ik al een growth mindset. Die helpt om vertrouwen in het eigen kunnen te bevorderen en daardoor te blijven leren en ontwikkelen. Beide zijn nodig om veerkrachtig te blijven.

Hiervoor is een veilige werkomgeving cruciaal, met leiders die dit zelf uitdragen en het bij hun medewerkers stimuleren. Dit kan sociale steun bevorderen, eveneens een belangrijke helpende factor in veerkracht.

De veerkracht van de A&O-psycholoog

Laten we ook onszelf niet vergeten. Om zelf veerkrachtig te kunnen (blijven) werken, is het voor de A&O-psycholoog noodzaak voortdurend te leren en ontwikkelen. De veranderende arbeidsmarkt vereist ook van ons dat we onze kennis en vaardigheden up-to-date houden, om zo onze cliënten optimaal te kunnen begeleiden.

Met een lidmaatschap van het NIP hoort het er gewoon bij actief deel te nemen aan nascholing en professionaliseringsactiviteiten. Daar is ruimte om samen te werken met collega’s en andere vakgenoten om kennis, ervaringen en best practices uit te wisselen.

Tot slot

De conclusie van dit alles: veerkracht is in de dynamische en veeleisende arbeidsmarkt van vandaag belangrijker dan ooit tevoren. Werknemers die veerkrachtig zijn, kunnen beter omgaan met verandering, stress en tegenslag, wat leidt tot meer succes en voldoening in hun werk en privéleven.

Het bevorderen van veerkracht is een gedeelde verantwoordelijkheid waarin werkgevers en werknemers hun eigen aandeel hebben. Als A&O-psychologen spelen we hierin een heel belangrijke rol door onze expertise en onafhankelijke positie in een organisatie. Zo kunnen we met elkaar een arbeidsmarkt creëren waar veerkracht de norm is, en waar iedereen kan floreren.

Over de auteur

Angela Koolmees is A&O-psycholoog en (mindfulness)trainer.

Secties
Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.