NIP

Home Secties, kamers en organen Sectie Medische psychologie Afkortingen sectie Medische psychologie

Afkortingen

Veelgebruikte afkortingen binnen de sectie Medische psychologie.

Afkorting

Staat voor

AioS Arts in opleiding tot Specialist
AKWA Alliantie Kwaliteit in de ggz (voorheen NKO)
AMS Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten: addendum bij cao, voor medisch specialisten in dienstverband
ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling
AnioS Arts niet in opleiding tot Specialist
AP Autoriteit Persoonsgegevens
APH Amsterdam Public Health research institute
ARPH Association for Researchers in Psychology and Health
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
BBC BeroepsBelangen Commissie
BIG (Wet) Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
BOE Budget Organisatorische Eenheid
BOPZ (Wet) Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen
BPSW Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk
BVN BorstkankerVereniging Nederland
CBO Centraal BegeleidingsOrgaan
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
CRT Commissie Registratie en Toezicht (FGzPt)
DBC Diagnose Behandel Combinatie
DIS DBC-InformatieSysteem
DOT DBC Op weg naar Transparantie
EAPM European Association for Psychosomatic Medicine
ECD Elektronisch CliëntenDossier (ECD); ook wel EPD. Vroeger ZiekenhuisInformatieSysteem (ZIS).
EPD Elektronisch PatientenDossier; nu ook wel Elektronisch CliëntenDossier (ECD). Vroeger ZiekenhuisInformatieSysteem (ZIS).
EVC’s Eerder Verworven Competenties
FBZ Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg, en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek
FG Functionaris Gegevensbescherming
FGzPt Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten
FMS Federatie Medisch Specialisten
FWG Functie Waarderings Gezondheidszorg
GEPD (Geïntegreerd) Elektronisch PatientenDossier; nu ook wel Elektronisch CliëntenDossier (ECD). Vroeger ZiekenhuisInformatieSysteem (ZIS)
GioS Gz-psycholoog in opleiding tot Specialist
GZ-psycholoog GezondheidsZorg-psycholoog
HDI Helen Dowling Instituut
HiX Hix is EPD van Chipsoft (fabrikant)
HOV Historisch OpleidingsVolume; wordt berekend door TOP opleidingsplaatsen
HSK HSK-groep (Hoogduin, Schaap, Kadler); GGZ-instelling
ICBM International Congres of Behavioral Medicine
IFMS Individueel Functioneren Medisch Specialist
IGJ Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd; voorheen IGZ
IGZ Inspectie voor de GezondheidsZorg; nu IGJ
IKNL Integraal Kankercentrum Nederland
IPSO Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning
KIMS Kennisinstituut Medisch Specialisten – Onderdeel van FMS
KLIK Kwaliteit van Leven In Kaart
KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
KNP-er Klinisch NeuroPsycholoog
KP-er Klinisch Psycholoog
KWF Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding
LAD Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband
LAN Long Alliantie Nederland
LHV Landelijke HuisartsenVereniging
LOPPSOZ Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg
LPO Landelijk Praktijkopleiders Overleg
LVB Licht Verstandelijke Beperking
LVMP Landelijke Vereniging Medische Psychologie
LVVP Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten
MIND Een initiatief van Fonds Psychische Gezondheid, MIND Korrelatie en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
MOS Medisch Ondersteunende Specialisten
MPU Medisch Psychiatrische Unit
MSB Medisch Specialistisch Bedrijf
MSZ Medisch-Specialistische Zorg
NBMF Nederlandse Federatie voor Behavioral Medicine
NDF Nederlandse Diabetes Federatie
NEMESIS NEtherlands MEntal health Survey and Incidence Study
NEN Nederlandse Norm (NEN-normen)
NFK Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties
NFU Nederlandse Federatie van Universitair medische centra
NFZP Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie
NHG Nederlands HuisartsenGenootschap
NIP Nederlands Instituut van Psychologen
NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
NKI Nederlands Kanker Instituut
NKO GGz Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ; Tegenwoordig AKWA (Alliantie Kwaliteit in de GGZ)
NOK Nederlandse Obesitas Kliniek
NPCF Nederlandse Patiënten en Cliënten Federatie
NVAB Nederlandse Vereniging Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
NVDZ Vereniging van bestuurders in de zorg; oorspronkelijk Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren
NVGZP Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen
NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
NVKNO Nederlandse Vereniging voor Keel- Neus- en Oorheelkunde
NVM Nederlandse Verkorte MMPI
NVMDL Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
NVN Nierpatiënten Vereniging Nederland / Nederlandse Vereniging voor Neurologie
NVO Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen
NVP Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
NVPO Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie
NVVC Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie
NvvH Nederlandse vereniging voor Hypnose
NVvP Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
NVVS Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie
NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
NZa Nederlandse Zorgautoriteit
O&O Opleiding & Onderzoek
P3NL Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen
PAZ Psychologen in Algemene en academische Ziekenhuizen (voorheen naam van de sectie Medische psychologie)
PDS Prikkelbare Darm Syndroom
PDW-er PsychoDiagnostisch Werker
PioG Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
POH GGZ Praktijkondersteuner Huisarts GGZ
PON Partnerschap Overgewicht Nederland
PPN (Federatie) Paramedisch Platform Nederland
PPO Postmaster PsychologieOpleidingen
Rabez Raad van advies in beroepsethische zaken van het NIP
RvB Raad van Bestuur
RVE Resultaat Verantwoordelijke Eenheden
RvT Raad van Toezicht
SIG Special Interest Group
SKJ Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
SONCOS Stichting ONCOlogische Samenwerking
STZ Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen
UHD’s Universitair Hoofddocenten
V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
V&VN VS Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Specialisten, afdeling van de beroepsvereniging van Verpleegkundigen & Verzorgenden in Nederland (V&VN)
VBHC Value Based Health Care
VEN Vereniging EMDR Nederland
Verenso VERENiging van Specialisten Ouderengeneeskunde
VGCT Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
VGZ Cooperatie van zorgverzekeraars
VIM Veilig Incident Melden
VMS Veiligheids Management Systeem
VMZ Vereniging Managers in de Zorg
VSOP Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties
VvAA Vereniging voor Arts en Auto
VWS (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens
WGBO Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst
WLZ Wet Langdurige Zorg
WMO Wet Medisch wetenschappelijk Onderzoek met mensen / Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOB Wet Openbaarheid van Bestuur
ZBC Zelfstandig BehandelCentrum
ZINl ZorgInstituut Nederland
ZKN Zelfstandige Klinieken Nederland
ZN Zorgverzekeraars Nederland
ZonMw ZorgOnderzoek Nederland (ZON) en het gebied Medische Wetenschappen (MW) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
ZVW ZorgVerzekeringsWet
Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.