NIP

Home Secties Sectie Lichaamsgerichte Psychologie Sectiebestuur Lichaamsgerichte Psychologie

Bestuur Lichaamsgerichte Psychologie

Lonneke Albers

Voorzitter

Marloes Klaver

Secretaris

Margot van Woerkum

Algemeen Bestuurslid

Leonard de Groot

Algemeen Bestuurslid

Ilse ‘t Lam

Student in Sectie (SIS)

Lonneke Albers – Voorzitter

Naast voorzitster van de sectie Lichaamsgerichte Psychologie, ben ik ook 25 jaar in mijn vrijgevestigde praktijk (www.lonnekealbers.nl) vorm aan het geven aan de verbinding lichaam en psyche. Met enthousiasme zet ik de body of knowledge (BOK) van zowel theoretische als praktische psychologische lichaamswijsheid in ten behoeve van de gezondheidszorg en onderwijs. Als coördinator en docente ben ik betrokken bij het vormgeven van de Postmaster Opleidingsroute Lichaamsgerichte Psychologie bij RINO Amsterdam om de integratie van actuele wetenschap als praktijk te realiseren. Wil je ervaren hoe de activiteiten van onze sectie voor zowel jouw persoonlijke groei als die voor je doelgroep kan zijn? Kom met ons gezellige bestuur brain & body stormen.

Marloes Klaver – Secretaris

Mijn naam is Marloes Klaver. Ik werk in mijn praktijk (www.praktijk-dichtbij.nl) in het mooie Schagen (Noord-Holland), waarbij ik ACT en lichaamsgerichte interventies combineer. Ik ben in december 2022 gestart als secretaris in het bestuur, om op de hoogte te blijven en verbinding te houden met mijn beroepsgroep. Ik voel me betrokken bij de sectie lichaamsgericht werkenden omdat deze wijze van werken mij heel natuurlijk ligt, en ik graag bijdraag om deze werkwijze bekender en meer onderbouwd te maken. Ik hoop je te ontmoeten op een van onze sectiedagen!

Ilse ’t Lam – Student in Sectie

Ik ben Ilse, sinds januari 2022 actief lid van het Lichaamsgerichte Psychologie-bestuur. Momenteel ben ik bezig met mijn afstudeerstage voor de studie Child and Adolescent Psychology aan de Universiteit Leiden. Hiervoor heb ik Algemene Sociale Wetenschappen gestudeerd in Utrecht. Tijdens mijn studie ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in de rol van het lichaam, zowel bij leer- en ontwikkelingsprocessen van kinderen als bij het welzijn en de gezondheid van mensen in het algemeen. Ik kwam voor het eerst in aanraking met lichaamsgerichte therapie door te lezen over het werk van trauma-expert Peter Levine. In één van zijn boeken beschrijft hij hoe gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden in het lichaam zijn opgeslagen en in het nu effect kunnen hebben in het leven van mensen. De verhalen die ik las, vond ik fascinerend en maakten mij nieuwsgierig naar de wijsheid van het lichaam en lichaamsgerichte benaderingen.

Deze interesse in lichaamsgericht werken is de aanleiding geworden om actief lid te worden bij het NIP als Student in Sectie Lichaamsgerichte Psychologie. In het komende jaar hoop ik contacten te leggen met lichaamsgericht werkende psychologen en meer te leren over lichaamsgerichte methoden en ontwikkelingen binnen dit werkveld. Ik zet mij graag in om de kennis die er is op een toegankelijke manier te verspreiden onder studenten, professionals en andere geïnteresseerden.

Leonard de Groot – Algemeen bestuurslid

Ik ben Leonard, qua leeftijd het oudste lid, maar sinds eind 2021 pas bestuurslid bij sectie Lichaamsgerichte Psychologie. Als voormalig danser heb ik al vroeg in mijn leven de kracht leren kennen van lichamelijke expressie en de directe invloed op mijn welzijn. Toen ik echter op latere leeftijd cognitieve psychologie ging studeren was ik erg verbaasd dat het lichaam zo’n ondergeschikte rol heeft verworven bij de begeleiding van mensen. Er is al zoveel duidelijk over de gunstige effecten van sport en dans op het brein. Het is al zo lang duidelijk dat emoties voornamelijk via het lichaam ervaren worden. Bovendien is er in onze westerse cultuur en medische wetenschap een dermate breed gedragen overtuiging aan het ontstaan dat lichaam en geest niet los van elkaar staan, dat ik wil helpen het lichaamsgericht werken binnen de psychologie meer onder het voetlicht te brengen.

Geïnspireerd door mensen als Paul MacLean en Bessel vd Kolk die hebben beargumenteerd dat ratio nauwelijks invloed heeft op emoties wanneer het sympathisch zenuwstelsel actief is, en Stephan Porges die de directe link tussen lichaam en geest wist te onderbouwen, heb ik mij tot doel gesteld de vooralsnog magere wetenschappelijke onderbouwing van lichaamsgericht begeleiden te structureren en uit te breiden. Het feit dat lichaamsgerichte interventies gewoon heel moeilijk in een onderzoeksopzet te beheersen zijn zie ik daarbij eerder als aangename uitdaging dan als drempel. Ik heb me aangemeld als bestuurslid om bij te dragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van alle vormen van begeleiding van mensen via het lichaam, met een lichte voorkeur voor meditatieve interventies. Zowel in de gezondheidszorg als ook in organisaties. En ik hoop daarmee een bijdrage te leveren aan een meer mensgerichte samenleving.’