NIP

Toolbox Werk en psychische klachten

Werk speelt een belangrijke rol bij psychische gezondheid. Werk kan psychische klachten verergeren of veroorzaken. Tegelijk kan werk bijdragen aan herstel. En werk dat bij iemand past, bevordert de gezondheid. Om die reden is het werk een belangrijke context om mee te nemen in de behandeling en begeleiding van mensen met psychische kwetsbaarheid. De toolbox biedt hiervoor praktische tools en inzichten.

Waarom aandacht voor werk

Werk speelt een belangrijke rol bij psychische gezondheid. Als het werk op de juiste manier is ingericht, biedt werk naast een inkomen, ook structuur, zingeving, sociale contacten en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Werk als behandeldoel

Een werkgerichte en activerende aanpak kan bijdragen aan werkbehoud bij psychische klachten.

 

Cijfers en trends

 • Hoeveel werknemers hebben psychische klachten?
 • Hoe groot is de psychosociale arbeidsbelasting van werknemers en zelfstandigen?
 • Wat is de trend in burn-out?
 • Hoe hoog is het verzuim door psychische klachten?
 • Hoeveel mensen raken arbeidsongeschikt door psychische klachten?
 • Hoeveel kost het als een organisatie niets doet aan psychische klachten?

Meetinstrumenten

Een overzicht van instrumenten voor het meten van een relatie tussen psychische gezondheid, werk en arbeidsvermogen. Het uitgangspunt is dat psychologen of andere deskundigen de inzet van deze instrumenten begeleiden.

Richtlijnen en standaarden

Een overzicht van richtlijnen en modules met een relatie tussen psychische klachten, werk en arbeidsparticipatie vanuit diverse professionals.

Tools voor werkgevers en werknemers

Deze tools betreffen meer aspecten rond werk en psychische klachten. Van werkbehoud, het werk geschikt maken voor mensen met psychische kwetsbaarheid alsook de begeleiding bij arbeidsuitval en terugkeer naar werk. Naast tools zijn adressen voor meer informatie en ondersteuning opgenomen.

Ontwikkelingen

 • Ontwikkelingen die van invloed zijn op werk en psychische klachten
 • Toegenomen complexiteit van het werk
 • Meer aandacht nodig voor mentaal gezond werk en werkomgeving
 • Perspectief op gezondheid en mogelijkheden
 • Inclusieve samenleving

Publicaties

Voor (bij voorkeur wetenschappelijke) publicaties over werk en psychische klachten, volgt hieronder een selectie van goede vindplekken.