NIP

Internationale samenwerking

Het NIP draagt bij aan een veerkrachtige samenleving. Dat doen we niet alleen in Nederland, maar ook op Europees en internationaal niveau, via onderstaande verenigingen en initiatieven. Door gezamenlijk op te trekken met collega-verenigingen over de wereld kunnen we van elkaar leren en zo onze bijdrage vergroten.

European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA)

De EFPA is de Europese koepel van psychologieverenigingen en heeft als missie de promotie, ontwikkeling, verspreiding en toepassing van psychologie in al haar vormen en om bij te dragen aan een menselijke samenleving in Europa en daarbuiten op basis van psychologische kennis.

Wat doet het NIP binnen de EFPA?

Het NIP is als grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland lid van EFPA namens Nederland. Vanwege deze unieke positie kun je alleen via het NIP beschikken over het Europsy-certificaat dat toegang biedt tot de zorgmarkt in heel Europa.

De EFPA kent 37 lidverenigingen die gezamenlijk 300.000 psychologen vertegenwoordigen. De executive council vormt het dagelijks bestuur dat wordt aangesteld en gecontroleerd door de General Assembly. Het NIP heeft daar een plaats in en is jaarlijks aanwezig bij de algemene vergadering.

De EFPA organiseert tweejaarlijks het ECP, het Europees Congres van Psychologen. In 2022 vond dit congres plaats in Ljubljana, Slovenie en in 2023 zal dit plaatsvinden in Brighton, UK. Meer lezen? Lees de EFPA NewsMagazines in de kiosk.

Boards en Standing Committees binnen de EFPA

Op Europees niveau worden thema’s binnen de psychologie besproken die hun impact hebben op het beleid van de aangesloten beroepsverenigingen in de EU-lidstaten. Dit vindt op thema plaats in de verschillende boards en standing committees van de EFPA. Het NIP heeft afvaardiging in de volgende overlegorganen. Verschillende NIP-leden zijn actief binnen de EFPA.

 • Board of Ethics o.a. belast met de metacode voor beroepsethisch handelen van de beroepsverenigingen. Henk Geertsema neemt deel aan deze board namens het NIP.
 • Psychology in education De Standing Committee Psychology heeft verschillende doelen:
  1. het stimuleren van professionele ontwikkeling en samenwerking tussen de leden van de Sc PiE en schoolpsychologen in Europa.
  2. De expertise van schoolpsychologen beschikbaar stellen voor maatschappelijke en politieke beleidsmakers.
  3. Bijdragen aan een optimale leeromgeving voor alle leerlingen in Europa waarbij een belangrijk thema inclusief onderwijs is.

Namens het NIP neemt Hans Reijnierse deel aan deze committee.

 • Standing Committee Crisis, Disaster and Trauma Psychology zij buigen zich over de psychologische effecten van rampen en trauma’s. Namens het NIP neemt Magda Rooze, convenor van deze SC.
 • Board of assessment houden zich bezig met de testontwikkeling en testgebruik op Europees niveau. Namens het NIP neemt Iris Egberink deel aan deze board.
 • Expert reference Group for Psychology and Climate Change Deze werkgroep houdt zich bezig met klimaatverandering. Namens het NIP nemen Sara Wortelboer en Sara Helmink deel.

Mocht je deel willen nemen aan één van de gremia van de EFPA, neemt dan contact op met bestuur@psynip.nl

Global Psychology Alliance (GPA)

De Global Psychology Alliance is een alliantie van meer dan 60 nationale, regionale en internationale psychologie verenigingen uit de hele wereld. Zij bundelen hun krachten om gezamenlijk te werken aan wereldwijde onderwerpen die in meerdere landen relevant zijn. Het samenbrengen van ervaring, kennis en perspectieven van elk continent versterkt het gezamenlijk vermogen om met de kennis van de psychologie maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

IUPsyS

Het NIP is ook lid van de International Union of Psychological Science (IUPsyS) Zij werken aan de ontwikkeling, representatie en ontwikkeling van psychologie als een fundamentele en toegepaste wetenschap op nationaal, regionaal en internationaal niveau. De belangrijkste activiteiten van de IUPsyS zijn gericht op het bevorderen van de ontwikkeling van de wetenschap en praktijk van de psychologie. Zij publiceren diverse boeken, en het International Journal of Psychology.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG)

De landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN) hebben 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen vastgesteld om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Bij 6 van deze doelen willen wij vanuit onze psychologische expertise specifiek een bijdrage leveren, wat hopelijk zal doorwerken in de SDG’s als geheel. Lees meer over de 6 SDG’s waar wij onze bijdrage aan leveren.