NIP

Home NIP-webinar: Kwaliteit en diversiteit – de Generieke Module Diversiteit

NIP-webinar: Kwaliteit en diversiteit – de Generieke Module Diversiteit

Wanneer kun je spreken van een inclusieve GGZ en welke culturele competenties zijn van belang voor psychologen? Dit webinar gaat in op de betekenis van de Generieke Module Diversiteit voor psychologen werkzaam in de zorg.

De Generieke Module Diversiteit geeft professionals en zorginstellingen handreikingen voor toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan een cultureel-divers samengestelde patiëntenpopulatie. De module beschrijft zowel de organisatorische voorwaarden als de benodigde professionele competenties voor cultureel competente zorg. De module geeft inzicht in de huidige kennis rond vroegdetectie, diagnostiek en behandeling, en gaat in op de vraag wat nodig is om de behandeleffectiviteit te vergroten.

Tijdens het webinar vertelt Astrid Partouns over de alliantie kwaliteit in de ggz (Akwa ggz) en over de ontwikkelingen van de kwaliteitsstandaarden. Daarnaast zal ze een korte rondleiding geven door ggzstandaarden.nl, waar naast de generieke module diversiteit nog 52 standaarden zijn te vinden. Jeroen Knipscheer gaat in op de inhoudelijke bevindingen en aanbevelingen van de Generieke Module Diversiteit.

Terugkijken

Presentaties