NIP

Home Nieuwskamer ZPM: NVGzP en NIP inventariseren knelpunten psychodiagnostiek en mogelijke effecten in de zorg

Geschreven op:

ZPM: NVGzP en NIP inventariseren knelpunten psychodiagnostiek en mogelijke effecten in de zorg

Leden van de NVGzP en het NIP hebben tijdens een klankbordsessie op 7 april de knelpunten geïnventariseerd die spelen op het gebied van psychodiagnostiek na de introductie van het zorgprestatiemodel. Ook de mogelijke (ongewenste) gevolgen hiervan in de praktijk, kwamen tijdens deze discussie aan de orde. In het onderstaande overzicht is deze inventarisatie weergegeven.

 

Gewenste oplossingsrichting onderbouwen

Voor de gewenste oplossingsrichting hebben de NVGzP en het NIP inmiddels een constructief overleg gevoerd met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waaruit duidelijk naar voren kwam dat er concrete voorbeelden moeten worden aangeleverd (incl. een financiële onderbouwing) van de huidige problematiek. Het uiteindelijke doel van de beide beroepsverenigingen is om deze voorbeelden samen met een wijzigingsverzoek in de te dienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de huidige knelpunten op te lossen.

Kun jij een bijdrage leveren uit de praktijk?

Wil of kun je aan het bovenstaande (nog) een bijdrage leveren? Laat het dan weten via bureau@nvgzp.nl.