NIP

Home Nieuwskamer ZPM beroepenlijst aangepast

Geschreven op:

ZPM beroepenlijst aangepast

Het programma zorgprestatiemodel past de beroepenlijst aan. Een van de wijzigingen betreft het verlengen van de overgangsperiode voor masterpsychologen om te voldaan aan de voorwaarde om een LOGO-verklaring te behalen tot 31 december 2022. Dit gebeurt mede op basis van het NIP en signalen uit het veld.

Cursussen vol

Voor de WO-psycholoog en WO-orthopedagoog is de LOGO-verklaring een voorwaarde om declarabele consulten te registreren in het zorgprestatiemodel. In de lijst met overige beroepen stond dat de voorwaarde niet geldt tot en met 30 juni 2022. Die periode is bedoeld om eventuele deficiënties op te lossen. De cursussen waarmee dit gedaan kan worden, zitten dit cursusjaar grotendeels vol. Daarom is de periode waarin de voorwaarde van de LOGO-verklaring niet geldt, verlengd. De voorwaarde ‘LOGO-verklaring’ geldt niet tot met 31 december 2022.

Alternatieven

Samen met partijen verkent het NIP momenteel hoe de procedure het beste ingericht kan worden. Onderdeel daarvan kan zijn eventuele alternatieve mogelijkheden per 2023. Op dit moment worden daar de eerste verkennende gesprekken over gevoerd. Besluitvorming vindt verder in programmaverband plaats met alle betrokken partijen.