NIP

Home Nieuwskamer Wil jij je expertise inzetten voor de ontwikkeling van richtlijnen?

Geschreven op:

Wil jij je expertise inzetten voor de ontwikkeling van richtlijnen?

Heb jij er al eens aan gedacht om je expertise in te zetten voor de ontwikkeling van richtlijnen? Onze leden ervaren het meewerken aan de ontwikkeling van een richtlijn, generieke module of zorgstandaard als een leuk, leerzaam en inspirerend traject.

Je kunt op deze wijze jouw expertise inzetten voor verbetering van de kwaliteit in de brede geestelijke gezondheidszorg en binnen de beroepsuitoefening van professionals. Je werkt samen in een multidisciplinair team met vakgenoten, waardoor je je kennis en netwerk verbreedt.

Wij zijn als NIP op verschillende wijzen betrokken bij de ontwikkeling van zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules. We vaardigen onze leden af voor de werk- en klankbordgroepen, leveren commentaar en dragen zorg voor een zorgvuldig verloop van de autorisatiefase.

De komende tijd plaatsen we in deze nieuwsbrief regelmatig gerichte oproepen om mee te werken aan de ontwikkeling van zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules.