NIP

Home Nieuwskamer Werving pilot Eerder Verworven Competenties gestart

Geschreven op:

Werving pilot Eerder Verworven Competenties gestart

Ervaren psychologen kunnen zich vanaf 18 januari 2023 aanmelden voor de pilot van Stichting EVC voor Psychologen. De pilotplaatsen leiden in een verkort traject op tot gz-psycholoog. De Stichting geeft hiermee uitvoering aan het advies van programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen om voor twee van de bedachte scenario’s een pilot uit te voeren. Deze pilot zal gaan lopen vanaf september 2023.

Voor één van de scenario’s is er de mogelijkheid voor ervaren psychologen om via open werving een plaats in de pilot te krijgen. Voor deze pilot heeft het ministerie van VWS budget beschikbaar gesteld voor 44 plekken. Hiervan worden er 33 via de zogenaamde ‘proeftuinen’ verdeeld en 11 komen beschikbaar via open werving. De selectie van de kandidaten verloopt via Stichting EVC voor psychologen. Lees meer over de procedure.

Wij zijn uiteraard heel blij dat na vele jaren inzet eindelijk het verkorte traject voor de gz-opleiding in de praktijk gaat worden getest. Het NIP heeft de afgelopen jaren veel energie en mankracht gestoken in het tot stand brengen van dit verkorte traject. Vanwege onze norm voor vakbekwaamheid dragen wij bij aan het streven om zoveel mogelijk psychologen post-master opgeleid te krijgen. Dit traject van EVC vormt daar een belangrijke schakel in. Momenteel wachten nog teveel ervaren masterpsychologen op een gz-plek. Als deze pilot succesvol is hopen we uiteraard dat EVC voor hen een mogelijkheid biedt om opgeleid te worden tot gz-psycholoog (of, in de nieuwe beroepenstructuur vanaf 2025: gz-psycholoog-generalist). De afgelopen periode hebben wij dan ook de Stichting ondersteund bij het opzetten van de pilot en uiteraard blijven wij ook in het verdere traject nauw betrokken.

 

Lees voor meer informatie:  Stichting EVC (evcvoorpsychologen.nl)

Download de EVC vacature (pdf)