NIP

Home Nieuwskamer Voorkom dat je als behandelaar in een spagaat raakt

Geschreven op:

Voorkom dat je als behandelaar in een spagaat raakt

In deze uitspraak van het Regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg was sprake van behandeling van de moeder van klaagster vanwege gestoorde relaties in het ouderlijk gezin door een gz-psycholoog werkzaam bij een instelling.

Het College overweegt (mede aan de hand van de NIP-Beroepscode) dat de gz-psycholoog een onacceptabele onbewustheid heeft laten zien van de noodzaak om de behandelrelatie met de client duidelijk te onderscheiden van de (niet-)behandelrelatie met de omgeving van de cliënt. Zo is zij zich onvoldoende bewust geweest van hoe zij met informatie van klaagster om moest gaan, die niet haar client was. Ook is ze uitgegaan van impliciete toestemming van klaagster om informatie van haar te delen met cliënte (moeder van klaagster), met de vader van klaagster, met de therapeut van klaagster en met de familievertrouwenspersoon, zonder doel en noodzaak daartoe en eventuele effecten te overwegen en te overzien.

Het regionaal tuchtcollege acht de normen uit de Beroepscode via het begrip ‘goed hulpverlenerschap’ hierbij als onderdeel van de professionele standaard óók van toepassing op niet-leden van het NIP zoals deze gz-psycholoog.

Uiteindelijk draaide het geheel uit op een spagaat van de gz-psycholoog tussen de behandeling van cliënt en diens omgeving. De klacht werd gegrond verklaard en de gz-psycholoog kreeg een berisping.

Meer uitspraken lezen?

Kijk dan in het overzicht met uitspraken van de maand gerubriceerd op onderwerp of in de veelgestelde vragen uit het spreekuur beroepsethiek. En lees vooral ook de Handreiking preventie en omgang met klachten (pdf).

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.