NIP

Home Nieuwskamer Update subsidieregeling voor (ont)regelprojecten

Geschreven op:

Update subsidieregeling voor (ont)regelprojecten

In september 2022 konden zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet een subsidie aanvragen voor duurzame activiteiten met als doel het schrappen, vereenvoudigen of herinrichten van administratieve processen die voortkomen uit inkoop- en/of verantwoordingeisen binnen de Zvw. Onlangs is bekend gemaakt dat er extra geld uitgetrokken wordt voor de subsidie voor de aanpak van lokale regeldruk in de zorg.

Vanaf 1 maart kunnen in een tweede subsidieronde opnieuw projecten aangedragen worden voor een subsidie om projecten op te starten om de regeldruk binnen jullie eigen organisatie te verlagen. Minder regeldruk geeft meer tijd om goede zorg en aandacht aan patiënten te besteden. Lees hierover meer op rijksoverheid.nl.