NIP

Home Nieuwskamer Update ministerie SZW aanpak psychosociale arbeidsbelasting met bijdrage NIP  

Geschreven op:

Update ministerie SZW aanpak psychosociale arbeidsbelasting met bijdrage NIP

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip heeft op 24 januari een update naar de Tweede Kamer gestuurd over de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting. Daarin gaat ze allereerst in op de brede aanpak voor mentale gezondheid en vervolgens op de Brede Maatschappelijke Samenwerking burn-out klachten (BMS) waar het NIP één van de kernpartijen bij is. Het NIP werkt hierin met enthousiasme samen met de andere kernpartijen aan een preventieve aanpak van burn-out klachten en het versterken van werkenden. De werkgroep A&G van sectie A&O levert actief input bij de verschillende activiteiten die vanuit BMS opgepakt worden. 

Vier programmalijnen Brede Maatschappelijk Samenwerking burn-out klachten

Begin 2021 is de BMS van start gegaan. Samen met VWS, OCW, SZW en een actief stakeholdernetwerk met kennisinstituten, sociale partners en branche- en beroepsverenigingen, waaronder het NIP, wordt gewerkt aan vier programmalijnen:

  1. Stimuleren effectieve preventieve aanpak
  1. Initiatieven afstemmen, verbinden, versterken en ontwikkelen.
  1. Bespreekbaar maken en communicatie
  1. Monitoren, onderzoeken en doorontwikkelen.

Vernieuwde RI&E tool en subsidieregeling Mentale Vitaliteit van werkenden

Vanuit deze actielijnen wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het verbeteren van de RI&E tool. En om amplitie te stimuleren is de subisdieregeling Mentale Vitaliteit van werkenden gepubliceerd. Dit zijn twee van de vele activiteiten die vanuit het BMS programma worden ondernomen.  

Activiteiten vanuit het NIP

Het NIP draagt als kernpartij ook bij aan BMS. Diverse activiteiten van het NIP zijn ook uitgelicht in de brief aan de Tweede Kamer, zoals het symposium Urgentie van burn-out preventie en de diverse factsheets die ontwikkeld zijn in samenwerking met de NVAB en FBZ. Ook de Week van de Werkstress waar Richta IJntema namens het NIP een key-note verzorgde wordt aangestipt in de brief. 

Aanleveren interventies voor keuzehulp

Een belangrijk onderdeel van de preventieve aanpak is het ontwikkelen van een keuzehulp met effectieve interventies. Werkgevers, arbo-professionals, medewerkers en medezeggenschap kunnen hierin zoeken naar interventies. Deze keuzehulp wordt dit jaar doorontwikkeld. Ken je nog effectieve, science based interventies die interessant kunnen zijn voor deze keuzehulp bij de aanpak van burn-out klachten en bevorderen bevlogenheid? Neem contact op met het informatiecentrum via info@psynip.nl en vermeldt daarbij ‘interventies voor keuzehulp BMS’. Dan vertellen we je graag meer over de kaders voor deze interventies en hoe je hier iets voor kan doorgeven aan het NIP

Vervolgstappen

Binnen het bredere programma ‘Mentale Gezondheid van ons allemaal’ werken het RIVM en Trimbos in opdracht van VWS aan een monitoringsinstrument. Ook voor de BMS wordt een set indicatoren opgesteld om de voortgang te kunnen volgen. Inzichten uit deze monitoring zullen gebruikt worden bij de tussenevaluatie van het programma BMS, die eind 2023 uitgevoerd zal worden. Daarnaast vindt van 13 t/m 17 november de Week van de Werkstress van 2023 plaats. Ook het NIP zal weer diverse activiteiten ondernemen in 2023 m.b.t. de aanpak van burn-out klachten en bevorderen van bevlogenheid. Houd hiervoor de website in de gaten.