NIP

Home Nieuwskamer Uitstel aanlevering zorgvraagtypering aan NZa

Uitstel aanlevering zorgvraagtypering aan NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de verplichte aanlevering voor zorgvraagtypering met antwoorden van HoNOS+ vragen uit tot 1 januari 2023. Dit mede na vragen en signalen en de onrust in de het veld. Ook het NIP heeft vragen gesteld en staat achter het besluit de aanlevering uit te stellen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft deze maand aangegeven dat zij de onderbouwing van de gegevensaanlevering aan de NZa alsnog goed wil bekijken. De NZa wil vanuit zorgvuldigheid daar ruimte voor geven en daarom het aanleveren van gegevens uitgesteld. De registratie in het eigen EPD en het vermelden van de uitkomst op de factuur blijft wel van kracht.

Wettelijke taken

De NZa heeft op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) de wettelijke taak om markttoezicht en marktontwikkeling uit te voeren. Een belangrijke bevoegdheid van de NZa is die van het opvragen van informatie die van belang is voor de uitvoering van die wettelijke taken. Uiteraard gaan ze zeer zorgvuldig om met deze bevoegdheid. In deze toelichting impactanalyse informatiestromen in het zpm en privacy wordt uitgelegd uit hoe de privacy van patiënten door de NZa wordt geborgd. De informatiekaart (met bijlagen) geeft nog meer informatie wie welke informatie ontvangt in het zorgprestatiemodel.

Verbeteren inzicht

De zorgvraagtypering geeft een belangrijk inzicht in welke zorg en hoeveel zorg er nodig is voor patiënten. De aanlevering van HoNOS+ vragen is nodig voor de doorontwikkeling. Veel zorgaanbieders hebben al een account aangevraagd voor de aanlevering van de gegevens. De komende weken worden deze accounts geactiveerd. Zorgaanbieders kunnen vanaf 1 januari 2023 de gegevens aanleveren aan de NZa. Al eerder heeft het NIP aangegeven dat de privacy goed wettelijk moet zijn geborgd en dat er voor cliënten een mogelijkheid moet zijn om een privacyverklaring te ondertekenen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet, blijven in gesprek met NZa en betrokken partijen en informeren jullie wanneer er aanvullende informatie is.