NIP

Home Nieuwskamer Uitnodiging najaarsdialoogsessie: kennisverdieping via specialisme of differentiatie

Geschreven op:

Uitnodiging najaarsdialoogsessie: kennisverdieping via specialisme of differentiatie

Het NIP vindt het delen van visie, kennis en ervaring binnen de vereniging heel belangrijk. De ontstane dialoog over de (on) wenselijkheid van de ontwikkeling van nieuwe specialismen stimuleren we graag. Daarom organiseerden we het afgelopen jaar al een aantal dialoogsessies over dit onderwerp.

Uit deze dialoogsessies is gebleken dat de meeste leden de verdieping van kennis binnen de verschillende werkvelden/vakgebieden het belangrijkst vinden. Hier is onvoldoende ruimte voor in de gz- opleiding en dient daarnaast (daarna) een plek te krijgen. Vanuit de vereniging zijn drie secties (ouderen psychologie, forensische psychologie en psychologie in academische en algemene ziekenhuizen) gaan verkennen op welke manier en in welke vorm dit dan kan plaatsvinden, mede in het licht van de komende nieuwe beroepenstructuur psychologische zorg. Te denken valt aan het ontwikkelen van een nieuw specialisme, of juist een differentiatie of profielgerichte opleidingen. Zo heeft de sectie ouderenpsychologie een referaat geschreven in tijdschrift De Psycholoog en organiseert de sectie forensische psychologie binnenkort een webinar.

We signaleren dat deze discussie nu op verschillende plekken gevoerd wordt. Wij willen deze graag gezamenlijk voeren en zo mogelijk een stap verder brengen. Kort na de zomer organiseert het NIP een bijeenkomst waar alle partijen voor zullen worden uitgenodigd om aan bij te dragen. Het wordt dus een interessante dialoog met én tussen professionals, (hoofd)opleiders, ervaringsdeskundigen, financiers en stakeholders maar ook tussen sectoren.

Bereid je voor op een inspirerende najaars-Dialoogsessie! Mede namens Monique Rook hopen we je dan van harte te verwelkomen. Ben je geïnteresseerd en/of mocht je tussentijds vragen hebben of informatie willen, kun je contact opnemen met Anne Kole, anne.kole@psynip.nl. Houd onze website en wekelijkse NIP-nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie over aanmelden.