NIP

Home Nieuwskamer Tarief informatieverstrekking aangepast

Geschreven op:

Tarief informatieverstrekking aan derden aangepast

Mede naar aanleiding van signalen NIP wordt per 1 april 2023 het tarief dat je in de ggz en de forensische zorg (fz) in rekening kan brengen voor schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden aangepast.

Op basis van een kostprijsonderzoek naar informatieverstrekking in de medisch specialistische zorg daalde begin 2023 het tarief voor deze presentatie van € 91,78 naar € 36,29. N.a.v. signalen uit het veld hebben heeft o.a. het NIP, bij de NZa gemeld dat dit nieuwe tarief niet kostendekkend is en dit ook onderbouwd met rekenvoorbeelden.

De NZa heeft geconcludeerd dat de rekenvoorbeelden in de signalen aannemelijk zijn en dat er specifiek voor de ggz en fz geen voldoende onderbouwing is (anders dan voor de medisch specialistische zorg) is. Daarom past de NZa het nieuwe tarief voor informatieverstrekking aan per 1 april 2023. Het nieuwe tarief is het tarief dat gold in 2022 geïndexeerd naar 2023 en komt uit op € 98,85. Dit is opgenomen in een nieuwe tariefbeschikking. De NZa voert in 2024 een kostprijsonderzoek uit over boekjaar 2023. Op basis hiervan stelt de NZa per 2026 nieuwe tarieven vast voor de ggz en fz. In dit proces kijken de NZa ook opnieuw naar het tarief voor informatieverstrekking.