NIP

Home Nieuwskamer Richtlijn Uithuisplaatsing vernieuwd

Geschreven op:

Richtlijn Uithuisplaatsing vernieuwd

De herziening van de richtlijn Uithuisplaatsing is afgerond. De vernieuwde richtlijn is gepubliceerd op www.richtlijnenjeugdhulp.nl. Naast de richtlijn is ook de onderbouwing en info voor ouders bijgewerkt. Een nieuwe versie van de werkkaarten wordt begin maart verwacht. De herziene richtlijn is geautoriseerd door beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO.

Bekijk de vernieuwde richtlijn

Meld je aan voor het webinar ‘Herziene richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing’

Belangrijke wijzigingen in de herziene richtlijn

Tijdens de herziening is de richtlijn niet alleen geüpdatet met nieuwe kennis, maar ook inhoudelijk op belangrijke punten gewijzigd:

  • Er ligt een groter accent op terugplaatsing ten opzichte van de vorige versie. Daarom is ook de naam van de richtlijn aangepast naar: richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing.
  • Er is meer focus op het zo thuis mogelijk opgroeien, ook bij een (tijdelijke) uithuisplaatsing.
  • Er zijn nieuwe interventies opgenomen over het voorkomen van uithuisplaatsing.
  • Er is een nieuw afwegingskader voor besluitvorming rond terugplaatsing.
  • Bij de besluitvorming is in alle stappen extra aandacht voor het samen beslissen met ouder en kind.
  • De nadelen van een uithuisplaatsing worden beter belicht.
  • Het standpunt over het samen plaatsen van broertjes en zusjes is aangescherpt.
  • Er is meer aandacht voor de inzet van het informele netwerk en sociale hulp bij de ondersteuning van ouders en kind.
Nationale beeldbank

Aan de slag met de nieuwe richtlijn

Heb jij in je werk te maken met uithuisplaatsing? Dan is het belangrijk om kennis te nemen van de vernieuwde richtlijn. Ga er samen met je team en organisatie mee aan de slag. Op richtlijnenjeugdhulp.nl zijn verschillende materialen beschikbaar die organisaties en professionals helpen om aan de slag te gaan met richtlijnen. Op het Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals kun je met collega professionals in gesprek gaan.

Webinar

Op 9 maart 2023 (10.00 tot 11.30 uur) is er een webinar over de vernieuwde richtlijn, georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO.

Ondersteunende materialen

Naast de richtlijn zijn er ook weer ondersteunende materialen beschikbaar. De info voor ouders is geheel herzien. Deze hand-out kun je aan ouders geven die te maken krijgen met dit onderwerp. Voor ouders is ook informatie over uithuisplaatsing beschikbaar op nji.nl. Op dit moment wordt nog gewerkt aan een nieuwe versie van de werkkaarten. Naar verwachting zijn deze begin maart beschikbaar.

Herziening in samenwerking met het veld

Aan de herziening van deze richtlijn is sinds 2021 gewerkt. Gedurende de hele herziening is actief samengewerkt met professionals, wetenschappers, ouders en jongeren. Professionals en wetenschappers zijn betrokken bij het schrijven van de richtlijn. Jongeren en ouders die ervaring hebben met uithuisplaatsing hebben actief meegedacht. Ook is de richtlijn van commentaar voorzien door Jeugdzorg Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, Defence for Children International en het Ondersteuningsteam Toeslagenaffaire.