NIP

Home Nieuwskamer Reactie WAMS-wet: toestemming cliënt voorwaarde

Geschreven op:

Reactie WAMS-wet: toestemming cliënt voorwaarde bij gegevensuitwisseling in sociaal domein

Er is een nieuw voorstel voor aanpassing van de Wmo, de WAMS (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer ter behandeling. Het wetsvoorstel voor de WAMS regelt onder andere gegevensuitwisseling zonder toestemming tussen zorgverleners en gemeenten. De zorgcoalitie WAMS (waar het NIP onderdeel van uitmaakt) vindt deze uitwisseling zonder toestemming niet nodig en niet wenselijk. Het draagt niet bij aan het doel van de WAMS, namelijk: het helpen van mensen met meervoudige problemen.

We onderschrijven het uitgangspunt van deze wet: een gecoördineerde aanpak van meervoudige problematiek. Ook het uitgangspunt dat goede samenwerking en uitwisseling van ter zake relevante gegevens tussen de verschillende partijen hierbij van groot belang is. Maar we maken ons ernstige zorgen over de impact van het wetsvoorstel op de praktijk van zorgverleners, in het bijzonder op het beroepsgeheim en daarmee de vertrouwensrelatie tussen zorgverlener en cliënt. Daarom hebben wij samen met de zorgcoalitie WAMS (o.a. BPSW, KNMG, de Nederlandse GGZ en NCO) bezwaar gemaakt tegen een verplichting voor zorgverleners om informatie te delen met de gemeenten.

Toestemming van de cliënt is en blijft het uitgangspunt

In sommige gevallen kan de gemeente zorgverleners vragen om informatie over een burger te delen, ondanks het beroepsgeheim van de zorgverlener. Normaal gesproken is daar toestemming van de cliënt voor nodig. Het wetsvoorstel WAMS maakt het in sommige gevallen mogelijk om gegevens zonder toestemming van de cliënt met de gemeente te delen. Dit kan grote gevolgen hebben voor cliënten en het is onduidelijk of het gemeenten helpt bij het uitvoeren van haar taken. Toestemming van de cliënt blijft de enige juiste weg.

Vervolg

De zorgcoalitie WAMS heeft haar zorgen met een brief ingebracht bij de VWS-commissie. De VWS-commissie heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister van VWS over dit wetsvoorstel. Het ministerie moet nu antwoorden formuleren, waarna de Kamer verder kijkt hoe ze de wet gaat behandelen. Wij volgen dit proces kritisch.