NIP

Home Nieuwskamer Psychologen krijgen subsidie om vitaliteit werkenden te versterken

Geschreven op:

Psychologen krijgen subsidie om vitaliteit werkenden te versterken

Er zijn twee subsidiemogelijkheden beschikbaar voor Registerpsychologen NIP A&O en A&G en gezondheidszorgpsychologen of psychotherapeuten met een BIG-registratie.

  1. Vouchers voor het aanbieden van begeleiding en tools aan werkenden die als gevolg van de coronapandemie extra ondersteuning nodig hebben bij hun mentale vitaliteit.
  2. Voor het verbeteren van de mentale vitaliteit van werkenden door het inzetten en evalueren van innovatieve interventies op het niveau van arbeidsorganisaties.

In opdracht van ministeries SZW en VWS voert ZonMw het programma Mentale vitaliteit bij werkenden uit. Het programma heeft een looptijd tot eind december 2023 en kent een totaalbudget van €4 miljoen. Het doel van het programma Mentale vitaliteit bij werkenden is de vitaliteit van werkenden blijvend versterken. Geleerde lessen in het bevorderen van mentale vitaliteit van werkenden tijdens de coronatijd tot nu toe kunnen van pas komen in de aanpak de komende jaren en in de toekomst. Naast een versterkte mentale vitaliteit van werkenden, draagt dit programma bij aan het door ontwikkelen van veelbelovende interventies op organisatieniveau.

Informatiebijeenkomsten

Voor de eerste programmalijn (de vouchers) heeft op 14 juni van 14.30 tot 15.30 uur een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden, waarin de subsidieronde wordt toegelicht en er ruimte is voor vragen.

Voor de tweede programmalijn (de innovatie interventies) is op 14 juni van 11.00 tot 12.00 uur een digitale informatiebijeenkomst geweest.

Programmacommissie

Voorzitter van de programmacommissie Mentale vitaliteit van werkenden is NIP-lid Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement. Zij zet zich als bijzonder hoogleraar ook sterk in voor het versterken van de mentale vitaliteit van werkenden.

Meer informatie

Meer informatie over het gehele programma inclusief FAQ’s etc. zijn te vinden op de website van ZonMw.