NIP

Home Nieuwskamer Oproep aan VWS: investeer in zorgprofessionals

Geschreven op:

Oproep aan VWS: investeer in zorgprofessionals

Werkgevers- en werknemersorganisaties uit de zorg hebben namens alle zorgprofessionals een Kamerbrief gestuurd om hun zorgen te uiten over de arbeidsmarktproblematiek. Die brief hebben zij in de vorm van een pamflet aangeboden aan de Kamerleden. Werkgevers- en werknemersorganisaties deden een gezamenlijke oproep aan de politiek om geld vrij te maken om de aanbevelingen uit het SER-rapport uit te voeren.

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  1. Vergroot de professionele ruimte van en voor zorgmedewerkers.
  2. Verbeter de mogelijkheden voor scholing, ontwikkeling en loopbaanperspectief en maak hiervoor geoormerkt geld vrij.
  3. Behoud medewerkers door betere stageplekken te bieden en maak hiervoor financiering mogelijk.
  4. Vergroot de waardering en betrokkenheid door structureel extra geld vrij te maken om de beloningen te verbeteren.
  5. Betrek zorgmedewerkers bij technologische en sociale innovaties, zodat de technologie is aangesloten op de werksituatie.

Ook FBZ steunde deze oproep. Het NIP is aangesloten bij vakbond FBZ. Dat betekent dat FBZ bijvoorbeeld bij cao-onderhandelingen de belangen en wensen van NIP-leden vertegenwoordigt.

Deze oproep deed FBZ samen met de andere partijen voorafgaand aan het commissiedebat over de arbeidsmarkt in de zorg dat op 6 juli plaatsvond. Daarnaast heeft het NIP samen met de NVGzP en P3NL aandacht gevraagd voor het beschikbaar aantal opleidingsplaatsen. Hierbij hebben wij opgeroepen om bij het opstellen van de begroting voor het jaar 2023 te anticiperen op deze verwachte ontwikkelingen en niet te wachten tot 2025. Gezien de stijgende zorgvraag en de lange wachttijden voor cliënten is het nodig om deze zomer al voorbereidingen te treffen om tijdig op te kunnen schalen.

De Tweede Kamer en de minister waren het in het debat erover eens dat het nodig is de zorgsector aantrekkelijk te houden en te maken: het aantrekken en behoud van personeel is zorgbreed nodig. Desondanks zal er een tekort personeel blijven. Hierbij kijkt men nadrukkelijk naar het implementeren van innovaties, digitalisering en e-health in de zorg, maar wel met een menselijke maat. De Tweede Kamer riep de minister en het veld op om de administratieve lasten te verminderen. Omdat het debat een brede insteek kende en de gehele zorgsector besloeg, was er helaas geen ruimte om heel specifiek op de ggz of de psychologische beroepsgroep in te gaan. De ggz is wel een aantal keer genoemd omdat de druk daar hoog is, mede vanwege administratieve lasten.