NIP

Home Nieuwskamer NIP denkt mee over oplossingen in de ggz

Geschreven op:

NIP denkt mee over oplossingen in de ggz

Op 22 februari aanstaande heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de stijging van het aantal mensen met een psychische stoornis. Het NIP heeft, als vertegenwoordiger van de grootste groep behandelaren in de ggz, een position paper opgesteld. Daarin gaan we in op drie oplossingsrichtingen.

Deze richten zich op:

  • de inzet van BIG geregistreerden aan de voorkant ten behoeve van triage en diagnostiek
  • het opleiden en het aantrekken en behouden van voldoende BIG geregistreerde psychologen
  • de inzet op preventie en vroegsignalering.

Hierover denken wij als beroepsgroep graag mee. Wij volgen het rondetafelgesprek nauwlettend en houden jullie op de hoogte van de uitkomsten.