NIP

Home Nieuwskamer Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao GGZ

Geschreven op:

Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao GGZ

Vakbonden FBZ, FNV en CNV hebben maandagavond 20 december een akkoord bereikt met de Nederlandse ggz voor een nieuwe cao GGZ.

In het akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over een structurele salarisverhoging, de vergoeding van de kosten voor verplichte scholing en het werken aan verbetering van medezeggenschap in beleid. De laatste twee punten zijn uitdrukkelijke wensen van het NIP.

Omdat de huidige cao op 1 december afliep, zijn de cao-partijen dit najaar in overleg gegaan over een nieuwe cao. Na vier onderhandelrondes werd een akkoord bereikt voor een cao die loopt van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024. De belangrijkste afspraken in dit akkoord zijn:

De laatste twee punten zijn uitdrukkelijke wensen van het NIP. Het NIP heeft als lid van FBZ deze punten ingebracht in de onderhandelingen. In het kort volgen hier de belangrijkste afspraken:

 • De salarissen worden:
  – per 1 juli 2022 met 2% verhoogd met een bodem van 60 euro bruto per maand (op voltijdbasis);
  – per 1 mei 2023 met 2% verhoogd (eveneens met een bodem van 60 euro bruto per maand);
  – per 1 januari met 2% verhoogd (eveneens met een bodem van 60 euro bruto per maand).
 • Werknemers krijgen een thuiswerkvergoeding van € 2,00 per werkdag.
 • De kosten voor scholing/opleiding/studies die door de wet, cao of werkgever verplicht worden gesteld, worden volledig in tijd en geld vergoed.
 • Tijdens de looptijd van de cao wordt onderzocht hoe psychologische en verpleegkundige beroepen meer invloed en zeggenschap kunnen krijgen op het beleid van hun ggz-instelling. Bestaande/voorgenomen vormen van medezeggenschap in de instellingen blijven bestaan/mogelijk. Een evaluatie van de effecten van de afspraak uit de vorige cao om medische staven in te stellen maakt hier onderdeel van uit.
 • Alle werknemers krijgen vanaf 1 januari 2022 een balansbudget van maximaal 500 euro bruto per jaar (op basis van een voltijd contract). Ze kunnen zelf kiezen of ze dit budget gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling, extra vrije dagen, deelname aan het generatiepact of dat ze het bedrag laten uitbetalen.
 • Tijdens de looptijd van de cao wordt onderzocht hoe de werkdruk onder zorgprofessionals in dienstverband kan worden verminderd, aangezien de toename van het aantal zzp’ers voor hen werkdrukverhogend werkt bij de invulling van diensten.
 • De onregelmatigheidstoeslag wordt verhoogd met twee periodieken.
 • Het minimumaantal hersteluren na oproep wordt verhoogd van 6 naar 8 uur.
 • Bij een oproep voor een verschoven of een extra dienst binnen 48 uur, krijgen werknemers naast het uurloon een vergoeding op basis van de regeling overwerk (nu is dat binnen 24 uur).
 • De eigen bijdrage van de reiskosten woon-werk wordt gehalveerd.

Het bestuur van FBZ, waarbij het NIP is aangesloten, gaat het akkoord nu eerst bestuderen. In januari ontvang je een uitgebreide toelichting op het akkoord en kun je je stem uitbrengen.

Meer weten? Bekijk alle afspraken uit het onderhandelaarsakkoord.