NIP

Home Nieuwskamer Onafhankelijk POH-GGZ-register blijkt niet haalbaar

Geschreven op:

Onafhankelijk POH-GGZ-register blijkt niet haalbaar

Al jaren wordt er gewerkt aan een onafhankelijk landelijk POH-GGZ-register. De vertegenwoordigers van huisartsen vinden net als wij dat zo’n register onafhankelijk moet zijn, moet aansluiten bij het functie- en competentieprofiel en ruimte moet bieden voor huisartsen om mee te denken. Het huidige voorstel voor een register voldoet niet aan deze voorwaarden, en is daarom niet bruikbaar.

De huisartsenorganisaties LHV, InEen en Psyhag (kaderhuisartsen ggz) en het NIP hebben geprobeerd om met de diverse andere partijen die de POH’s-GGZ vertegenwoordigen tot een register te komen waarbij de onafhankelijkheid is geborgd, dat wil zeggen dat het niet direct gekoppeld is aan het lidmaatschap van een vereniging. Ook willen we dat het register aansluit op het functie- en competentieprofiel van de POH-GGZ, dat wil zeggen dat het register beschikbaar is voor mensen die aan dat functie- en competentieprofiel voldoen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat huisartsen(organisaties) kunnen meedenken over het register, in een commissie van deskundigen.

Helaas moeten we moeten constateren dat met het huidige voorstel aan deze voorwaarden niet wordt voldaan. De huisartsenorganisaties hebben dan ook gezamenlijk het standpunt ingenomen dat dit register dus niet kan worden gesteund. En zij hebben dat recent aan de vertegenwoordigers van de POH’s-GGZ laten weten.

Wat betekent dit voor de POH-GGZ in de praktijk?

De huisarts wordt gevraagd de POH-GGZ te informeren dat inschrijving in het register (op dit moment nog) niet nodig is. Mocht in de toekomst de opzet van het register worden aangepast, dan kan inschrijving op een later moment altijd nog.

De zorgverzekeraars zijn geïnformeerd dat er (op dit moment) geen onafhankelijk register is, waardoor inschrijving niet mogelijk is en dat de huisartsen er daarom op rekenen dat de verplichting van de POH-GGZ eveneens vervalt.

Kwaliteitstoets

De kwaliteit van de POH-GGZ is voldoende gegarandeerd als het functieprofiel en de opleidingsrichtlijnen worden gehanteerd die er al zijn. Wij blijven voorstander van een onafhankelijk register. Zonder een dergelijk register zijn er echter voldoende andere middelen om te toetsen of een POH-GGZ voldoet aan de kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen zijn:

  • De POH-GGZ voldoet aan het functie en competentieprofiel POH-GGZ, vastgesteld in 2020.
  • De POH-GGZ heeft een relevante vooropleiding gevolgd, hieronder vallen diverse vooropleidingen waaronder de master Psychologie.
  • Én de POH-ggz heeft een certificaat tot POH-GGZ behaald bij een Nederlandse Hogeschool onder de koepel van de
  • Samenwerkende Hogescholen of RINO (-groep Utrecht, Zuid of Amsterdam).
  • Én de POH-GGZ heeft relevante werkervaring binnen de (brede) ggz gedurende minimaal 2 jaar.

Heb je nog vragen? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar info@psynip.nl.

Lees meer in de Functie- en competentieprofiel POH GGZ (pdf)