NIP

Home Nieuwskamer NIP roept wethouder op tot herzien aanbestedingstraject jeugdhulp

Geschreven op:

NIP roept wethouder op tot herzien aanbestedingstraject jeugdhulp Amsterdam

Wij hebben afgelopen week een brief gestuurd aan de betrokken wethouder van Amsterdam om het voorgenomen aanbestedingstraject voor jeugdhulp in 2024 te herzien.

Dit nieuwe beleid zal het aantal aanbieders van jeugdhulp terugbrengen tot ongeveer veertig. Dat gaat ten koste van onder meer veel goede, vrijgevestigde psychologen die jeugdhulp bieden, waardoor de keuzehulp van ouders en kinderen vermindert en het aanbod verschraalt. Juist vrijgevestigde aanbieders zorgen met hun eigen specialisatie voor een divers jeugdhulplandschap, kunnen veelal beter passend maatwerk bieden, zijn lokaal ingebed en flexibeler dan grotere instellingen. Er is in het jeugdhulpveld behoefte aan zowel grotere instellingen als vrijgevestigde aanbieders.

We hebben daarom, samen met vier andere beroepsverenigingen, de wethouder opgeroepen om met ons in gesprek te gaan over het toegankelijk blijven van vrijgevestigde jeugdhulpprofessionals, ook na 2023.