NIP

Home Nieuwskamer NIP ondertekent resolutie Global Psychology Alliance

Geschreven op:

NIP ondertekent resolutie Global Psychology Alliance

20 juli 2022

De Global Psychology Alliance heeft een resolutie opgesteld om zich gezamenlijk met psychologie verenigingen van over de hele wereld in te zetten voor goede gezondheid en welzijn, het klimaat en gelijkheid. Dit deed zij in het kader van de Sustainable Development Goals. Dit zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Ook het NIP onderschrijft deze doelen, onderneemt hier meerdere activiteiten op en ondertekende de resolutie. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan een roadmap 2023-2025 om de intenties verder kracht bij te zetten.

Global Psychology Alliance (GPA)

De Global Psychology Alliance is een alliantie van meer dan 60 nationale, regionale en internationale psychologie verenigingen uit de hele wereld. Zij bundelen hun krachten om gezamenlijk te werken aan wereldwijde onderwerpen die in meerdere landen relevant zijn. Het samenbrengen van ervaring, kennis en perspectieven van elk continent versterkt het gezamenlijk vermogen om met de kennis van de psychologie maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Het NIP draagt graag bij aan een veerkrachtige samenleving. Dat doen we in Nederland, en daar waar we zien dat we een goede bijdrage kunnen leveren ook op Europees en Internationaal niveau, via bijvoorbeeld de bijdrage aan de GPA. Door gezamenlijk op te trekken met collega-verenigingen over de wereld kunnen we van elkaar leren en zo onze bijdrage vergroten.

Wat doet het NIP nog meer op deze thema’s?

Het NIP is erg actief op de genoemde thema’s. Wil je weten wat we zoal doen? Kijk bijvoorbeeld eens bij ons eerdere bericht over het nationaal programma mentale gezondheid, de expertgroep klimaat- en gedragsverandering en de Centrale commissie Culturele diversiteit en psychologie

 

Bekijk ook het (Engelstalige) persbericht.