NIP

Home Nieuwskamer Nieuwe NIP-benoemingen bij Akwa GGZ

Geschreven op:

Nieuwe NIP-benoemingen bij Akwa GGZ

Stichting Akwa GGZ is een door ggz-organisaties, waaronder ook het NIP, geïnitieerd kwaliteitsinstituut. Ons bestuurslid Gert Jan Prosman is toegetreden tot de Raad van Toezicht van Akwa GGZ.  Onze beleidsadviseur Liv Possen neemt zitting in de kwaliteitsraad. Beiden van harte gefelicitieerd!

Toetreding Raad van Toezicht

Recent is unaniem ingestemd met de benoeming van Gert Jan Prosman, lid van het Algemeen Bestuur van het NIP, in de Raad van Toezicht van Akwa GGZ. Wij willen hem hier dan ook van harte mee feliciteren. De Raad van Toezicht bestaat uit een afspiegeling van bestuurders van landelijke ggz-partijen. Ze geeft haar goedkeuring voor het meerjarenperspectief en de jaarlijkse werkplannen met bijbehorende begrotingen en heeft een toetsende en controlerende rol achteraf.

Toetreding Kwaliteitsraad

Ook feliciteren wij Liv Possen, beleidsadviseur NIP. Zij zal, naast Peter Greeven en Udo Nabitz per 2023 toetreden tot de kwaliteitsraad van Akwa GGZ. De kwaliteitsraad vormt binnen Akwa GGZ een belangrijke bron voor afstemming met het veld. De kwaliteitsraad is de inhoudelijke adviesraad van Akwa GGZ en bestaat uit vertegenwoordigers van patiënten- en beroepsverenigingen en brancheorganisaties in de ggz. Op basis van inhoudelijke kennis, ervaring en signalen uit de achterban van patiënten, naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en andere relevante ggz-partijen brengt de kwaliteitsraad advies uit.

Over Akwa GGZ

Akwa GGZ ondersteunt bij een continue kwaliteitsverbetering, onder andere door het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden voor de ggz en het bieden van ondersteuning bij de implementatie ervan. Ook geeft Akwa GGZ ondersteuning aan lerende netwerken in de GGZ en biedt met het GGZ Dataportaal een veilige, digitale omgeving waarin behandelkenmerken, patiëntkenmerken en uitkomsten van zorg met elkaar kunnen worden gedeeld om van te leren.