NIP

Home Nieuwskamer Nieuwe cao Jeugdzorg is rond

Geschreven op:

Nieuwe cao Jeugdzorg is rond

De nieuwe cao voor de Jeugdzorg is een feit en gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari 2021. NIP-leden die onder de cao Jeugdzorg vallen, hebben ingestemd met de cao-afspraken in het onderhandelaarsakkoord, naast leden van andere bij FBZ aangesloten verenigingen; leden van FNV en CNV en de achterban van werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland. NIP-leden hebben via FBZ inbreng gegeven aan de cao-tafel.

De resultaten in het kort:

 • Structurele salarisverhoging over 2021 met 2%, over 2022 met 3% en in 2023
  nog eens met 3%. De verhogingen gaan zowel over 2021, 2022 als 2023 steeds
  per 1 januari in.
 • Een eenmalige uitkering van 250 euro in juli 2022.
 • Versterking van de autonomie van de jeugdzorgprofessional door afspraken
  over plaats- en tijdonafhankelijk werken.
 • Werkgevers moeten concrete afspraken maken over de aanpak van werkdruk
  en naleven.
 • Er is een generatieregeling (80%-90%-100%) om de oudere werknemer tot het
  einde van de loopbaan duurzaam inzetbaar te houden en de werkgever de
  ruimte te geven nieuwe (jongere) werknemers te laten instromen.

Bekijk alle afspraken in het onderhandelaarsakkoord