NIP

Home Nieuwskamer Nieuw Algemeen Bestuur en Ledenraad voor de gefuseerde vereniging NIP

Geschreven op:

Nieuw Algemeen Bestuur en Ledenraad van de gefuseerde vereniging NIP

Sinds 1 oktober jl. vormen NVGzP en NIP samen één krachtige beroepsvereniging. Samen werken wij verder aan het verbeteren van de kwaliteit van de psychologische zorg, als één vereniging. Bij deze nieuwe vereniging horen ook een nieuw Algemeen Bestuur en een nieuwe Ledenraad. Wij stellen hen graag aan jullie voor!

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de gefuseerde vereniging bestuurt de vereniging en wordt daarbij ondersteund door de directeur. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het, binnen de vereniging afgestemde, strategisch verengingsbeleid. Daarnaast vertegenwoordigt het Algemeen Bestuur de gefuseerde vereniging naar buiten in diverse bestuurlijke overleggen. Het Algemeen Bestuur wordt benoemd door de Ledenraad.

Hans de Veen, voorzitter van het nieuwe bestuur is positief over de samenwerking: “We zien dat er binnen het bestuur, net als bij de actieve ledenavond waar leden uit beide voormalige verenigingen aanwezig waren, een hele plezierige sfeer heerst. Je herkent de verschillende bloedgroepen eigenlijk al niet meer”.

Het nieuwe bestuur bestaat momenteel uit:

Drs. H. (Hans) De Veen – voorzitter
Prof. dr. R. W.H.M. (Rudolf) Ponds – vice-voorzitter
MFE W. (Wim) van Heel
Drs. R. (Rinie) Ariëns
Dr. G. (Gert-Jan) Prosman
Drs. F.E. (Francien) Engelhard
Drs. A.B. (Boukje) Lobbrecht
Drs. M. (Monique) Rook – directeur NIP (verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging en aansturing van het bureau).

 

V.l.n.r.: Monique Rook (directeur), Rudolf Ponds (vice-voorzitter), Rinie Ariëns, Hans de Veen (voorzitter), Wim van Heel, Francien Engelhard, Gert-Jan Prosman en Boukje Lobbrecht.

Ledenraad

Daarnaast stellen wij jullie graag ook onze nieuwe ledenraad voor die tijdelijk tot aan de nieuwe verkiezingen in 2024 uit 33 afgevaardigden van de gefuseerde vereniging bestaat. De Ledenraad neemt in hun vergaderingen belangrijke beslissingen over de vereniging en het beleid zoals de goedkeuring van het jaarplan en de begroting, benoeming van het bestuur en de leden van de colleges en de vaststelling van de contributie.

Else Treffers, lid van de nieuwe Ledenraad, vertelt hoe ze de nieuwe ledenraad ervaart: “Ik vind het heel interessant om te zien dat de samenvoeging van de twee ledenraden tot nog meer diversiteit leidt, we zijn een nog meer diverse groep. Daardoor vertegenwoordigen we nog veel beter het hele vakgebied en kunnen we samen de belangen van onze verschillende leden nog beter behartigen. Net als voor de gefuseerde vereniging geldt voor ons dat wij samen sterker zijn!”

In de ledenraad zijn gekozen: Melissa Alberts, Nanda Bakker, Paul Betgem, Hilde Bruning, Jasper Dijkman, Jeanette Dijkstra, Annelien Duits, Mariëlle van Heugten, Aly van Houten, Veronique van der Kleij, Marjan van de Laar, Gerdie Langenhuizen, Maria van Lummel, Jan de Moor, Narish Parsan, Magda Rooze, Mandy van ‘t Sant, Margreet Schuurmans, Gezina Topper, Else Treffers, Marlies de Groot, Karin Klop, Hilde Lootens, Joris van Neijenhof, Lotte van Reuler, Aysun Tasdemir-Bolk, Floor Mizee, Loran van der Hoeven, Karin Klaczynski, Marije  van Willigenburg, Noor Schuilwerve, Eva Horn, Madelein Hoogwegt.

.