NIP

Home Nieuwskamer Minister Kuipers reageert op aanvraag K&J psycholoog in de Wet BIG

Geschreven op:

Minister Kuipers reageert op aanvraag K&J psycholoog in de Wet BIG

De minister van VWS heeft gereageerd op de aanvraag die wij in 2015 bij VWS hebben ingediend om het beroep Kinder- en Jeugdpsycholoog onder te brengen in de wet BIG. Wij hebben hierover jarenlang intensief overleg gevoerd met VWS. Daarbij hebben wij een pleidooi opgesteld waarin het belang van de inzet van Kinder- en Jeugdpsychologen NIP en de noodzaak tot verankering in de wet BIG wordt onderbouwd.

Onder meer kwam daarin aan bod:

  • de inzet van post-master opgeleide kinder- en jeugdpsychologen binnen het zorgstelsel (18+) leidt tot doelmatige, kosteneffectieve en gepaste zorg;
  • kinderen, jongvolwassen en ouders mogen geen nadelige gevolgen ondervinden van schotten tussen stelsels en verschillen in regels rond bekostiging;
  • verankering van het beroep in de wet BIG is noodzakelijk om de expertise van Kinder- en Jeugdpsychologen NIP toegankelijk en bekostigd te houden, over schotten en domeinen heen;
  • dat levert winst op voor kinderen, jongeren en ouders, maar ook voor de maatschappij.

ZIN adviseert: K&J niet als zelfstandig beroep

Begin 2020 heeft de minister het Zorginstituut Nederland (ZIN) gevraagd advies uit te brengen over onze aanvraag. Het ZIN adviseerde eind 2021 de minister van VWS om de Kinder – en Jeugdpsychologen NIP niet als zelfstandig beroep op te nemen in artikel 3 van de wet BIG en de minister heeft nu laten weten dat advies over te nemen.

Daarom richten wij ons vanaf nu op de uitwerking van de vernieuwde Beroepenstructuur voor de psychologische zorg. Een deel van dit advies omvat het samenvoegen van de beroepen K&J-psycholoog NIP en de GZ-psycholoog tot een nieuw BIG-basisberoep, de gezondheidszorgpsycholoog-generalist.

Traject

In een brief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer heeft hij laten weten dat de voormalig staatsecretaris van VWS dit initiatief van harte ondersteunde. Ook geeft de minister in deze brief aan dat hij zelf voornemens is om de Tweede Kamer deze zomer te informeren over het in te zetten traject naar aanleiding van het advies over de beroepenstructuur.

Ondertussen werken wij hard aan de totstandkoming van dit traject zodat de Kinder- en Jeugdpsychologen NIP alsnog onder de wet BIG worden gebracht.