NIP

Home Nieuwskamer Middelen toegekend Kwaliteitskader forensische zorg

Geschreven op:

Middelen toegekend Kwaliteitskader forensische zorg

Recent is door de Minister voor Rechtsbescherming besloten structureel extra financiële middelen beschikbaar te stellen voor de implementatie van het Kwaliteitskader forensische zorg. We hebben als NIP de afgelopen twee jaar hard mee gewerkt aan de ontwikkeling van het kwaliteitskader en aan de voorbereiding van de implementatie.

 

Mede door al het goede en zorgvuldige werk is het nu gelukt om structureel extra financiële middelen voor de forensische zorg te realiseren. Daarmee kunnen we verder werken aan het verbeteren en borgen van de kwaliteit van de forensische zorg. Dit is een mijlpaal waar we trots op kunnen zijn.

Volgende stap

Nu we deze mijlpaal bereikt hebben is het tijd voor de volgende stap: het Kwaliteitskader aanbieden aan het Zorginstituut ter opname in het Register. Daarvoor moeten er echter nog een paar laatste zaken afgestemd worden. Het belangrijkste is de implementatieperiode. We hadden hiervoor vier jaar afgesproken. Daar hoorde een hogere financiële reeks bij dan waartoe uiteindelijk is besloten. Dit betekent dat er nu keuzes gemaakt moeten worden hoe goede invulling gegeven kan worden aan de ambities in relatie tot het toegekende financiële kader en welke implementatieperiode daarbij meer realistisch is.

Het uitgangspunt is om de kwaliteitsaspecten zoals ze nu zijn geformuleerd volledig intact te laten. Het idee is dat een spreiding in jaren en een beperkte aanpassing in de ambities voldoende zal zijn. De eigenaars van het Kader, zo ook het NIP, worden hier bij betrokken. Nadere informatie volgt dus nog op dit punt.

Meer lezen

In de bijlage de laatste voortgangsbrief forensische zorg waarin de minister onder andere dit besluit aan de Tweede Kamer communiceert.