NIP

Home Nieuwskamer Kwaliteitskader Forensische Zorg opgenomen in register

Geschreven op:

Kwaliteitskader Forensische Zorg opgenomen in register

Het Kwaliteitskader Forensische Zorg is opgenomen in het openbaar Register van het Zorginstituut en treedt met ingang van 1 oktober 2022 in werking.

Het kwaliteitskader beschrijft de geldende norm voor hoogwaardige forensische zorg in Nederland. Het Kwaliteitskader is ontwikkeld door professionals uit het veld, beroepsverenigingen, waaronder het NIP, brancheorganisaties, organisaties van patiënten/cliënten en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Partijen zijn blij met de inschrijving in het Register van het Zorginstituut. Dit is een belangrijke stap in de doorontwikkeling van de kwaliteit binnen de forensische zorg.

Hoogwaardige forensische zorg

In het kwaliteitskader forensische zorg beschrijven partijen hun gedeelde visie over goede forensische zorg en hoe die zorg zich kwalitatief kan blijven ontwikkelen. Het kwaliteitskader forensische zorg helpt professionals om goede, veilige en gepaste zorg te leveren. Het vormt voor hen een hulpmiddel bij het maken van keuzes in de praktijk en het helpt hen om samen te leren, te ontwikkelen en te reflecteren en vervolgens te verbeteren. Het is een aanvulling op bestaande programma’s en richtlijnen. Daarnaast geeft het duidelijkheid aan patiënten en hun naasten, aan de politiek en aan de samenleving over wat kwalitatief goede forensische zorg is. Ook biedt het kader handvatten voor het bepalen van passende tarieven binnen de forensische zorg, waardoor het mogelijk wordt reële prijzen te bepalen voor de geleverde kwaliteit.

De komende periode zal regelmatig aan de sector worden gecommuniceerd om zo waar nodig bij de implementatie te ondersteunen.