NIP

Home Nieuwskamer Keuzehulpen voor samen beslissen bij PTSS en Psychose

Geschreven op:

Keuzehulpen voor samen beslissen bij PTSS en Psychose

De psychosezorg en de zorg rond PTSS in Nederland moet beter. Als onderdeel van het traject ‘Zinnige Zorg GGZ’ hebben partijen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) hierover afspraken gemaakt. Zo moeten mensen met psychose vaker cognitieve gedragstherapie en meer somatische screening krijgen en moet bij PTSS eerder traumagerichte behandeling worden aanbevolen. De veldpartijen, waaronder het NIP, zijn deze en andere plannen in de praktijk aan het brengen.

Voor PTSS en Psychose zijn nu ook keuzehulpen beschikbaar, kosteloos te downloaden of bestellen.

Zinnige zorg

In Zinnige Zorg-trajecten kijkt het Zorginstituut samen met cliënten en andere partijen of de zorg voor een specifieke aandoening patiëntgericht, effectief en gepast is. Voor de GGZ is er gekozen voor psychose en PTSS. Deze aandoeningen hebben grote impact op cliënten en hun omgeving.

Samen beslissen met keuzehulpen

Een passende behandeling wordt vormgegeven in goed overleg tussen patiënt, naaste en professional: ‘samen beslissen’. Om patiënten, naasten en professionals hierbij te ondersteunen zijn er keuzehulpen Samen beslissen. De keuzehulpen ondersteunen patiënten en naasten bij het inzichtelijk maken van de aandoening en behandelopties. Ook staat er waar je terecht kunt voor extra informatie en hulp, zoals de juiste patiëntvereniging.

PTSS en Psychose

Voor PTSS en Psychose zijn nu ook keuzehulpen beschikbaar, kosteloos te downloaden of bestellen.

De keuzehulpen zijn ontwikkeld door MIND met patiënten en naasten uit hun achterban, professionals en gebaseerd op de zorgstandaarden.

Download of bestel gratis de digitale keuzehulp voor: Psychose en PTSS