NIP

Home Nieuwskamer Inzet psychologen in het onderwijs

Geschreven op:

Inzet psychologen in het onderwijs

In België heeft de minister van Volksgezondheid besloten psychologen in te zetten in het onderwijs om problemen vroegtijdig te signaleren en jongeren geestelijk ‘fit’ te houden. Voor zijn plannen trekt hij jaarlijks tientallen miljoenen uit.

In een artikel van de NOS wordt NIP-lid en Schoolpsycholoog Hanneke Visser om commentaar gevraagd. In lijn met de Belgische plannen benadrukt zij dat een school vooral een school moet blijven, en geen ggz-instelling. Die indruk kan ontstaan door koppen in de Belgische media als “psychologen gaan therapie geven op school”. Hanneke geeft aan dat ‘een psycholoog op school’ geen standaardoplossing moet zijn, en niet alle typen problemen zich lenen voor één-op-één psychologische behandeling. Het is vooral van belang dat schoolpsychologen samen met scholen kijken naar wat er nodig is. Dat kan ook een les zijn over omgaan met tegenslagen. Het liefst zou ze zien dat elk schoolbestuur ten minste één lid heeft met een psychologische achtergrond.

Aandacht voor welzijn en mentale gezondheid op school

De coronaperiode heeft de aandacht voor mentale gezondheid en welbevinden op school versterkt, ook in Nederland. Veel scholen willen hierin investeren; niet alleen tijdens de pandemie, maar ook structureel. Schoolpsychologen van het NIP zijn zeer actief in de ondersteuning hiervan.

Tijdens de pandemie is een NIP corona expertgroep schoolpsychologen gevormd, en inmiddels wordt vanuit die expertgroep samengewerkt met NJi, Trimbos, Pharos, NCJ en Gezonde School in de Coalitie Welbevinden. Er zijn praktische hulpmiddelen ontwikkeld en workshops gegeven voor leraren en mentoren. Belangrijk uitgangspunt van de coalitie is dat investeren in welbevinden vanuit een integrale en duurzame aanpak beter werkt dan de inzet van losse interventies. Binnen de school, maar ook in samenwerking met ouders/verzorgers, gemeenten en kernpartners om de school heen.

De kennis en materialen vanuit de coalitie zijn beschikbaar via het Kennisplein ‘Welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling’ op Onderwijskennis.nl.

 

Meer lezen over dit onderwerp? Bekijk ons dossier Mentale gezondheid op school.

 

Nationale beeldbank

Bijeenkomst werkgroep Schoolpsychologen

Op 23 september van 9.00 – 11.30 uur organiseert de werkgroep Schoolpsychologen de online-bijeenkomst: Goed starten met werken aan welbevinden na corona

Namens de coalitie Welbevinden neemt Maartje van den Essenburg (Trimbos Instituut) de deelnemers mee in alle kennis die verzameld is: wat werkt nu echt? Waar spreekt onderzoek elkaar tegen? Hoe kunnen schoolpsychologen en orthopedagogen in het onderwijs alle kennis benutten?

Zie de agenda voor meer informatie en aanmelding.