NIP

Home Nieuwskamer Haast geboden met Hervormingsagenda Jeugd, stelt Vera Naber namens SBJ op radio en tv

Geschreven op:

Haast geboden met Hervormingsagenda Jeugd, stelt Vera Naber namens SBJ op radio en tv

Maandag 23 januari was, namens de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd, Vera Naber, voorzitter van de sectie Jeugd van het NIP, te horen en te zien in de media. Zowel op Radio 1 als bij EenVandaag vertelde zij onder meer over een wenselijk beeld voor de jeugdhulp, de ontwikkelingen rond de Hervormingsagenda Jeugd en de positie van professionals daarbinnen.

Als lid van de stuurgroep Hervormingsagenda heeft Vera het afgelopen jaar hard gewerkt aan de totstandkoming van de Hervormingsagenda. Naast Vera en Arne Popma (NVvP) als vertegenwoordigers van de professionals uit de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), zitten in de stuurgroep het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en jeugdzorgaanbieders. Helaas ligt er nog steeds geen Hervormingsagenda, tot teleurstelling van onder meer de SBJ. SBJ is een samenwerkingsverband van elf beroepsverenigingen uit het Jeugdveld, waaronder ook het NIP.

Vertrouwen in oplossing: dit is er nodig

Vera gaf in de uitzending aan dat de Hervormingsagenda Jeugd nodig is zodat prangende knelpunten worden opgelost en ook in de toekomst goede jeugdhulp kan worden geboden. Het is volgens haar dan ook teleurstellend dat het Rijk en de gemeenten nog steeds geen overeenstemming hebben bereikt. Maar ze sprak het vertrouwen uit dat dit akkoord er alsnog gaat komen. Vera gaf verder aan dat het verhaal van de jeugdzorg “meer betreft dan alleen financiën”. Door de discussie tussen Rijk en gemeenten wordt het gesprek over de inhoud soms wat te veel versmald. Zij vindt dat er een nuancering moet komen als gesproken wordt over de hoge aantallen jongeren die jeugdhulp ontvangen: het gaat er volgens haar om dat de jongeren die echt hulp nodig hebben, deze ook ontvangen. Daarnaast pleitte Vera voor een simpelere inrichting van de jeugdzorg, betere afspraken over instroom en reikwijdte en belang van goede specialistische jeugdhulp. Ten slotte gaf zij het belang aan van de informele steun rond jongeren, naast de rol van de professional.

Luister het fragment van Radio 1 (23 januari 2023, 16.40 uur)

Bekijk het fragment van EenVandaag (23 januari 2023, 18.15 uur)