NIP

Home Nieuwskamer ‘Generiek Kompas – Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ treedt per 1 juli in werking

Geschreven op:

‘Generiek Kompas – Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ treedt per 1 juli in werking

Thuis, in het verpleeghuis of ergens daar tussenin. Ongeacht de plek waar iemand woont als je zorg krijgt, wordt het Generiek Kompas het uitgangspunt voor de kwaliteit van de te leveren professionele zorg.

Het ‘Generiek Kompas – Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ is per 1 juli 2024 opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland en treedt direct in werking. Het vervangt de drie huidige kwaliteitskaders: verpleeghuiszorg, wijkverpleging en het addendum voor Wlz-zorg thuis.

Ouderen, cliënten, mantelzorgers, zorgprofessionals, zorgaanbieders en financiers: het Generiek Kompas is ontworpen door zeventien partijen, waaronder het NIP. Het Generiek Kompas geeft richting aan de beweging naar passende zorg voor mensen met een brede ondersteuningsvraag in het zorgdomein en het sociaal domein.

Kwaliteit van bestaan centraal

Het Generiek Kompas stimuleert een open gesprek en een brede blik op kwaliteit van bestaan. Het is bedoeld voor mensen die in hun dagelijks leven naast informele, waar nodig ook, professionele ondersteuning, zorg of behandeling nodig hebben, ongeacht waar ze wonen of hoe zwaar de zorg moet zijn.

Het nieuwe Kompas legt meer dan voorheen nadruk op het voorkomen van een grotere zorgvraag door te kijken wat ouderen zelf, of samen met hun netwerk, kunnen en hoe de zorg daarop kan aansluiten. Zo ligt regie meer bij mensen en hun netwerk, wat bijdraagt aan kwaliteit van bestaan. Beschikbare professionele zorg en ondersteuning kan op deze manier zo goed mogelijk worden ingezet.

Veranderingen bieden ruimte voor cliënt, professional en mantelzorger

De grootste verandering is dat het Generiek Kompas de vraag van de cliënt volgt, ongeacht waar de zorg geleverd wordt of vanuit welke wet. Verschillende verwachtingen over de kwaliteit van de zorg van thuiszorg en verpleeghuiszorg zijn hiermee verleden tijd. In het Kompas zijn afspraken vastgelegd over samenwerking voor het organiseren van goede zorg over alle domeinen heen.

Het is belangrijk dat, wanneer er een zorgvraag ontstaat, de antwoorden van zorg aansluiten bij het leven dat men leidt. Hier is een open gesprek voor nodig, waarin bijvoorbeeld aandacht is voor hoe het leven van de mens met een zorgvraag eruit ziet, wat hij zelf wil en kan (leren) en wat aanvullend nodig is.

Wat precies nodig of passend is, is niet alleen een kwestie van zorg, ondersteuning of behandeling. Zingeving en vitaliteit zijn niet te vangen in lijstjes, richtlijnen of standaarden, het gaat om de optelsom van het geheel.

Samen leren en ontwikkelen

Het Generiek Kompas biedt volop ruimte voor leren en ontwikkelen, voor nieuwe oplossingen en inspiratie voor zorgprofessionals in hun werk. Dat geeft meer voldoening. Zo kunnen ook mantelzorgers zorg bieden op een manier die bij hen past.

In het Kompas is afgesproken dat professionals samen aangeven wat zij nodig hebben voor goede zorgverlening en hoe data daarbij gebruikt kan worden. Belangrijk onderdeel van het Kompas vormt het samen leren en ontwikkelen. Dit is van het begin af aan de inzet en de doelstelling van het Kompas geweest. Het Kompas vormt een hulpmiddel om met alle betrokkenen de kwaliteit van zorg hoog te houden en aan te sluiten bij kwaliteit van bestaan.

Geen eindpunt, maar het vertrekpunt

‘Het verdient een groot compliment hoe ver de partijen met elkaar gekomen zijn. De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft partijen geholpen om de laatste puntjes op de i te zetten”, aldus Floortje Scheepers, voorzitter van de Kwaliteitsraad van het ZiN. ‘Er ligt een Generiek Kompas en een goed doordacht implementatieplan. Dit is geen eindpunt, maar het vertrekpunt voor verdere samenwerking. Er zijn afspraken gemaakt om met elkaar te leren en te ontwikkelen met een ingerichte leer- en verbetercyclus.’

Cookies op NIP
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in ons privacy-statement.
Necessary
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
Preferences
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Statistics
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.